הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 12468-12-15

בפני
כבוד ה שופטת ליאת בנמלך

התובעת

אריאלה ויינר

נגד

הנתבע
עופר שער

נגד

הצד השלישי שמרית ויינר

החלטה

1. הצד השלישי עותרת לעיון חוזר בשתי החלטות אשר ניתנו במהלך דיון ההוכחות מיום 5.8.2020. כן עותר בא-כוח הצד השלישי לביטול ההליך כנגדה.

2. דין הבקשה לעיון חוזר להידחות.

ראשית, בהיעדר טענה לשינוי נסיבות מהותי מאז מתן ההחלטה המצדיק לשנות ממנה או לקיומה של " טעות טכנית ברורה", לא קמה עילה לשינוי ההחלטות ( ראו חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 427 (2012)). הטענות אותן מעלה הצד השלישי בבקשתה - ביחס לשתי ההחלטות - הן טענות ערעוריות באופיין, ואין בהן כדי להקים עילה לעיון חוזר. די בכך כדי לדחות את הבקשה.

שנית, ובבחינת למעלה מן הנדרש אוסיף, כי בהחלטה שניתנה בבקשתה של הצד השלישי להגשת תצהיר משלים נדחתה אמנם הבקשה להגשת התצהיר המשלים, אך בכל הנוגע למסמכים שצורפו לתצהיר סברתי, מבלי לקבוע מסמרות, כי נקודת האיזון אל מול התכלית של גילוי האמת עשויה להיות שונה. על כן קבעתי כי שאלת קבלתם של המסמכים כראיה תוכרע, ככל שהדבר יידרש, במסגרת פסק הדין. נוכח תוצאה זו, אשר גם לאחר עיון בבקשה הנוכחית סבורה אני כי היא מאזנת נכונה בין הזכויות הדיוניות של הצדדים במקרה הקונקרטי דנן, אין בטענת הצד השלישי בדבר חשיבות הראיות שצורפו לתצהיר כדי להצדיק את שינוי ההחלטה.
אשר להחלטה בדבר חיוב הצד השלישי בהוצאות אעיר, כי הבקשה להעיד באמצעות וידאו קונפרנס הוגשה בידי ב"כ הצד השלישי יום לפני הדיון, וכפי שנקבע בהחלטה שניתנה באותו היום האחריות לדאוג לכל הנדרש לשמיעת העדות כאמור מוטלת על הצד השלישי ובא-כוחה, אשר עליו היה לערוך את כל הבירורים הנדרשים ולהיערך בהתאם, מה שלא נעשה. בנסיבות המתוארות ונוכח אובדן הזמן השיפוטי וגרימת הוצאות משמעותיות ליתר בעלי הדין, איני סבורה כי קיימת הצדקה לבטל את חיובה של הצד השלישי בהוצאות.

3. כן אין בסיס בדין לבקשה לביטול ההליך כנגד הצד השלישי.

אציין כי המסמכים אשר הוגשו כנספחים לבקשה, וההחלטה אליה הפנה ב"כ הצד השלישי, הם משנת 2017, ואין מדובר במסמכים עדכניים. מכל מקום מן המסמכים לא עולה כי בשלב זה יש לצד השלישי אפוטרופוס לדין; ואף לא ברור הבסיס ל בקשה "לפטור את צד ג' מההליך, ומכל התייצבות אליו" מקום בו נשלחה אליה הודעה לצד ג' בידי הנתבע והיא הגישה תצהיר מטעמה, עליו מבקש הנתבע לחקור אותה.

על כן, ועל יסוד הנטען בבקשה שלפניי, לא מצאתי כי קמה עילה בדין למבוקש בבקשה - " לבטל את ההליך נגד צד ג' ולפטור אותה מכל מחוייבות בתיק", והבקשה נדחית אפוא.

4. מן הטעמים המפורטים לעיל הבקשות נדחות. משלא התבקשה תגובה, לא ייעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' תשרי תשפ"א, 24 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.