הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ת"א 10084-08-18

בפני
כב' הרשם הבכיר טדי ארז

תובע

פלוני

נגד

נתבעות

2. מצנחי הים האדום בע"מ
3. ביטוח חקלאי חברה לביטוח בע"מ

החלטה
1. לנוכח המחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים ולאחר שניתנה לצדדים האפשרות להודיע עמדתם בעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת שיעור נכותו של התובע. לפיכך אני ממנה את ד"ר אורי ספרן מבי"ח הדסה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה , את ד"ר מנחם גרוס מבי"ח הדסה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הא.א.ג. ואת ד"ר טטיאנה מיצ'ניק ראסקין מרחוב הגלעינית 3/6 ירושלים כמומחית מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה. על המינוי יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), ובכלל זה הוראת תקנה 130 ( ב) לתקנות.
2.        הצדדים יפנו לכל מומחה ישירות וימציאו לו את מלוא התיעוד הרפואי שברשותם, ובכלל זה חוות-דעת המומחים. כל מומחה יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי נוכח האירוע מיום 19.5.15 נשוא כתב התביעה.
3. הצדדים ישאו בשכ"ט המומחים בחלקים שווים וכמימון ביניים. שכ"ט כל מומחה יהיה בסך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ, למעט שכ"ט המומחית בתחום הפסיכיאטריה ששכ"ט יהיה בסך 5,500 ₪ בצירוף מע"מ. כל אחד מהצדדים יוודא כי דרישת התשלום התקבלה לידו בתוך 21 יום מהיום. היה ולא התקבלה - יפעלו לקבלתה ולאחר מכן ידאגו לפרעון שכר הטרחה בתוך 30 יום.
המומחה יחל במלאכתו לאחר קבלת מלוא השכר.
4. חוות-הדעת תומצא לבית המשפט עד ליום 30.3.2020.
ניתנה היום, ל' תשרי תש"פ, 29 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.