הדפסה

בית משפט השלום בירושלים חדל"פ 57513-12-20

מספר בקשה:10
בפני
כבוד ה שופטת חוי טוקר

המבקשת:

גלית כהן יאיר, ת"ז XXXXXX564
על-ידי עו"ד יגאל ספרבר

נגד

המשיבים:

  1. נצר גיא (נאמן)
  2. יעקב כהן, ת"ז XXXX946

על-ידי עו"ד עוז אייל
3. ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים

החלטה

בפני בקשת המבקשת (להלן: "הזכאית למזונות") לקציבת מזונות של הקטינים הנמצאים במשמורתה, וזאת לפי סעיף 179(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק").
ביום 28.5.21 ניתן כנגד החייב צו לפתיחת הליכים והושת עליו תשלום חודשי בסך של 1,400 ₪.
במסגרת הצו לפתיחה בהליכים נקבע כי היחיד י ישא במזונות הקטינים בסך של 8,000 ₪ בהתאם לפסק הדין למזונות מיום 8.8.21 שניתן בהסכמת הצדדים, וזאת, עד להכרעת בית המשפט בעניין זה.
לטענת המבקשת עד כה היחיד לא העביר לה כל תשלום מזונות בניגוד למה שנקבע בצו לפתיחת הליכים. לטענתה, היחיד עובד בחברת דניה סיבוס ומשתכר בסך של 17,000 ₪ לחודש, וחי חיי מותרות, בעוד המבקשת שוכרת יחידת דיור בסך של 6,500 כאשר משכרותה מסתכמת בסך של 7,400 ₪ .
כמו כן טוענת המבקשת כי על אף שהיחיד טוען שהקטינים נמצאים אצלו בפועל היא המשמורן היחיד והיא מתקשה לשאת בהוצאות.
לטענת היחיד פסק הדין שניתן בעניין המזונות אינו משקף את המציאות ועתיד להשתנות בקרוב לאור הליכים בהם הוא מתכוון לנקוט בבית המשפט למשפחה .
עוד טען היחיד כי ב-80% מהזמן הילדים שוהים אצלו והוא זה שדואג לרווחתם, ועל כן יש להפחית מסכום המזונות שנפסק 80%.
כמו כן, לטענתו, הוא העביר למבקשת את דמי המזונות לעבר ולטענתו בידיו ראיות על כך שיוגשו הנאמן.
לאור האמור, ולאור העובדה כי אחד מילדיהם הינו חייל בשירות סדיר, מבוקש על ידי היחיד להפחית את תשלום דמי המזונות לסך של 1,166 ₪.
לטענת הנאמן, הצדדים נתבקשו על ידו להמציא פירוט בדבר הכנסותיהם והוצאותיהם החודשיות מגובים באסמכתאות, אך בעוד שהמבקשת צירפה את הנדרש, היחיד לא פעל בהתאם להחלטת בית המשפט ולא הגיש את המסמכים הנדרשים.
עוד טוען הנאמן כי היחיד אינו משתף פעולה בהליך, לא מגיש דוחות חודשיים, ואינו משלם את צו התשלומים שהושת עליו.
לעת הזו, לדידו של הנאמן, יש להעמיד את סכום המזונות לכל קטין על סך של 1,750 ש"ח, וסך של 850 ₪ עבור הבן המצוי בשירות הצבאי.
בית משפט של חדלות פירעון אינו מוסמך לשנות מהחלטת הערכאה המוסמכת שפסקה מזונות. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי לקבוע כי בזמן שהות החייב בהליך חדלות הפירעון יופחתו המזונות שישלם, וזאת באופן זמני, כאשר בסיום ההליך תוכל הזכאית למזונות לגבות את ההפרש כפי שנפסק על-ידי הערכאה המוסמכת. במסגרת הקצבת המזונות בהם יישא החייב במסגרת הליך חדלות פירעון על בית המשפט לשקול את האינטרס של הנושים, צרכי הזכאים למזונות ואת מצבו הכלכלי של החייב (לעניין זה ר' דברי כב' השופט מינץ בעמ 2255/19 פלוני נ' פלונית, (23.2.20), פיסקה 12; כן ר' דברי כב' השופטת וילנר שם, בפיסקה 30 וכן רעא 3177/19 אלמוג אטיאס נ' עפרי אטיאס, (23.6.19), פיסקה 14).
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הצריכים לעניין – את צרכי הקטינים, את מצבה הכלכלי של המבקשת כנטען על-ידה, את מצבו הכלכלי של היחיד כנטען על-ידו תוך שנשקלה לעניין זה העובדה כי לא גיבה טיעוניו באסמכתאות וכן את האינטרס של הנושים, אני קוצבת את דמי המזונות בהתאם לשהומלץ על-ידי הנאמן על סך של 1,750 ₪ לכל קטין החל מחודש אוקטובר 2021 וכן סך של 850 ₪ עבור הבן המצוי בשירותו הצבאי.
מובהר ליחיד כי תשלום דמי המזונות לילדיו הקטינים מהווה חלק מ הותי ובלתי נפרד מחובותיו בהליך.
ניתנה היום, כ"ז תשרי תשפ"ב, 03 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.