הדפסה

בית משפט השלום בירושלים חדל"פ 33797-05-21

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופטת ג'ויה סקפה שפירא

המבקש

רמי ירמיהו מושיוף, ת"ז XXXXXX571 (היחיד)

נגד
המשיבים

  1. יוסף ניר (נאמן)
  2. ממונה על חדלות פירעון – מחוז ירושלים
  3. שרה כהן ת.ז. XXXXXX093 (הזכאית למזונות)

החלטה

העובדות ועמדות הצדדים
בעניינו של היחיד ניתן צו לפתיחה בהליכים ביום 8.8.21 ונקבע צו תשלומים בסך 250 ₪. כן נקבע תשלום מזונות בסך 1,800 ₪ למשיבה 3 עבור בתה בת כתשע שנים, כסכום שנפסק על ידי בית המשפט לענייני משפחה בפסק דין שניתן ביום 3.2.14. באותו פסק דין חויב היחיד גם בתשלום מחצית מההוצאות המיוחדות.

לפני בקשה מטעם היחיד להפחתת סכום המזונות, שאליה התייחסתי כאל בקשת נאמן לקציבת מזונות לפי סעיף 179 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח- 2018. 
היחיד טען כי הוא מצוי במצב כלכלי ונפשי קשה, והוא היה בהליך של פשיטת רגל בשנת 2016, שאותו לא סיים בשל פטירתו הטראגית של בנו הפעוט בשנת 2017. נטען כי ליחיד ילדה נוספת כבת שלוש וחצי שנים המתגוררת עמו ועם בת זוגו, וכן שתי בנות בנות 15 שנים, המתגוררות באומנה אצל סבתן. עוד נטען כי היחיד מטופל ביחידה להתמכרויות של עיריית ירושלים, עובדה המקשה עליו למצוא עבודה מסודרת, והוא מתקיים מהבטחת הכנסה, עזרה מבני משפחה וחברים, מאיסוף בקבוקים למחזור ואף נעזר בעמותות וגמ"חים לחלוקת אוכל. היחיד טען כי בנסיבות אלה סכום המזונות שנפסק הוא מעל ליכולותיו והוביל אף למאסרו בשל חיסרון כיס.

המשיבה 3 ביקשה להותיר את סכום המזונות על כנו, ופירטה בתגובתה את הכנסותיה, הוצאותיה, הוצאות הקטינה והוצאות נוספות שהיא נדרשת להוציא עבור בנה החייל.

הנאמן ביקש להעמיד את סכום המזונות של סך של 1,800 ₪, זאת בשים לב להוצאות הקטינה והכנסות אמה כפי שפורטו על ידי המשיבה 3 וחרף טענותיו של היחיד בדבר הכנסותיו.

הממונה על חדלות פירעון תומך בעמדת הנאמן ואף הוא סבור כי יש לפסוק את סכום המזונות בהליך על סך של 1,800 ש"ח.

דיון והכרעה
סכום המזונות שנפסק על ידי בית המשפט לענייני משפחה הוא נתון חשוב ומרכזי בקציבת המזונות, אך אינו מהווה נתון יחיד. בהחלטתי שקלתי גם את העובדה כי המשיב 1 מצוי בהליך של חדלות פירעון, ולפיכך גם את העובדה כי סכום המזונות שייקבע ישפיע, בהכרח,  על מידת יכולתו לפרוע את חובותיו ליתר הנושים. ראו לענין זה רע"א 3177/19 אטיאס נ' אטיאס (פורסם בנבו 23.6.19) בפסקה 14. 

היחיד הצהיר בבקשתו למתן צו לפתיחה בהליכים, על חובות בסך של כ- 804,323 ₪ ל-11 נושים. עיון ברשימת החובות מלמד כי הם כוללים, בין היתר, גם חוב מזונות ילדים על סך 209,283 ₪ למשיבה 3 (חוב מס' 1) וחוב מזונות ילדים על סך 74,200 ₪ למוסד לביטוח לאומי (חוב מס' 11), כך שחלק גדול מחובותיו המוצהרים הם חובות מזונות.
הפחתת סכום המזונות בתקופת הליך חדלות הפירעון תוביל להגדלת החוב למשיבה 3, שהוא ממילא חוב גדול מאד.

טענותיו של היחיד בבקשה ביחס לאי מיצוי כושר השתכרותו סותרות דברים שהוא עצמו אמר בלשכת ההוצאה לפועל ימים ספורים קודם להגשת הבקשה; בבקשה ובתצהיר שצורף לה נטען כי היחיד אינו יכול למצוא עבודה סדירה בשל הטיפול שבו הוא נוטל חלק במרכז להתמכרויות, בעוד שבפרוטוקול הדיון לפני רשם ההוצאה לפועל מיום 9.8.21 שהיחיד צירף לבקשתו הוא הצהיר (לאחר שהוזהר בחובת אמירת אמת) כי היה בטיפול ביחידה להתמכרויות וכי בעת החקירה הוא עוזר לאשתו לגדל את הילדה, אינו עובד, אלא בעבודות מזדמנות, ולרוב נמצא עם בתו בבית. היחיד הוסיף כי הילדה צפויה להיכנס לגן בחודש ספטמבר 2021.
דברים אלה מלמדים כי טענת היחיד בדבר קיומה של מניעות או מגבלה ב מציאת עבודה שבה ימצה את כושר השתכרותו אין לה בסיס, ועל היחיד לעבוד ולפרנס את עצמו ואת ילדיו.
אוסיף עוד כי על פי האמור בפרוטוקול הדיון בלשכת ההוצאה לפועל, גם אשת היחיד אינה עובדת ואינה ממצה את כושר השתכרותה. מתוך הבקשה לפתיחה בהליכים ניתן ללמוד, כי אשת היחיד אינה מוכרת כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי, והציפיה ממנה היא שתעבוד כדי לתרום את חלקה להכנסות התא המשפחתי.

הוצאות הקטינה כפי שהוצהרו על ידי המשיבה 3 הן סבירות, ואם היחיד ואשתו ימצו את כושר השתכרותם, לא תהיה מניעה כי היחיד יעמוד בתשלום המזונות כפי שהומלץ על ידי הנאמן והממונה, ועדיין תיוותר בידו הכנסה פנויה בהיקף לא מבוטל.

לנוכח האמור לעיל, אני מורה על העמדת סכום המזונות שישלם היחיד למשיבה 3 החל מחודש דצמבר 2021 ועד לסיום תקופת התשלומים על סך של 1,800 ₪.

תשלום המזונות שנפסקו, כמו גם עמידה בצו התשלומים החודשי, הם חלק מחובות תום הלב של המשיב 1 בניהול ההליך .

למען הסר ספק, המשיבה 3 תוכל לגבות את ההפרש בין הסכום שנקצב לסכום המזונות כפי שנקבע בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה (דהיינו- תוספת המחציות), בתום ההליך.

זכות ערעור על פי החוק.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה ליחיד, לנאמן, לממונה על חדלות פירעון ולמשיבה-3.

ניתנה היום, ט' כסלו תשפ"ב, 13 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.