הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ה"ת 20840-09-16

בפני
כבוד ה שופט דוד שאול גבאי ריכטר

המבקשות

  1. חברת אח ראש אלקנה בע"מ
  2. חברת מקור הברכה
  3. חברת ביטי היילס

ע"י ב"כ עו"ד גיל פרידמן

נגד

המשיבה
מדינת ישראל – משטרת בנימין

החלטה

לפניי בקשת המבקשת להשיב להן מסמכי מקור הקשורים בעסקאות מקרקעין באיזור יהודה ושומרון.

ביום 25.9.2016 הארכתי החזקת התפוסים ודחיתי את בקשת המבקשות בעניין זה מהטעמים שפורטו בהחלטה – העיקרי שבהם – קיומה של חקירה מסועפת לחשד של זיוף מסמכי בעלות על קרקעות באיו"ש. ביום 2.11.2016 דחה בית המשפט המחוזי (כב' השופטת נאוה בן-אור) את הערר שהגישו המבקשות על החלטתי (ע"ח 31371-10-16).

בקשה להשבת התפוסים שהוגשה בחודש ינואר 2017 נדחתה לנוכח החלטת בית המשפט המחוזי (החלטתי מיום 23.1.2017) ובמקביל החלטתי על הארכת תפיסת התפוסים עד ליום 21.6.2017 . בקשה לעיון חוזר שהוגשה מצד המבקשות ונדונה לפניי נדחתה במסגרת הדיון שהתקיים ביום 24.4.2017.

בדיון שקיימתי ביום 27.9.2017 דנתי בבקשות נוגדות של הצדדים – האחת להשיב את המסמכים והשנייה להאריך את המועד להחזקתם בידי המשיבה. בסופו של הדיון נעתרתי לבקשת המשיבה והארכתי את תוקף החזקת התפוסים עד ליום 4.2.2018 .

ביום 1.2.2018 הגישה המשיבה בקשה להארכה נוספת של תוקף החזקת המסמכים. נעתרתי לבקשה באופן ארעי עד לקבלת עמדת המבקשות. אלו התנגדו לבקשה והתקיים דיון ביום 5.3.2018.
המשיבה ציינה במסגרת הבקשה והדיון האחרונים, כי לאחר שהוקם צוות חקירה מיוחד (להלן - צח"מ) לטפל במגוון התיקים שעלו ב"פרשיה" זו, שחוט השנים לגביהם הוא החשד לזיוף מסמכי בעלות על מקרקעין באיו"ש בהיקף נרחב, פורק צוות החקירה, החקירה שבה ובוזרה לתחנות הרלבנטיות, וכעת התיק נמצא בשלב של גיבוש החלטה בפרקליטות לקראת הגשת כתבי אישום. בהקשר זה טענו המבקשות, כי מרשותיהן לא קיבלו כל הודעה על כוונה להגיש כתב אישום נגדן ואף לא זומנו לחקירה. טרונייתן העיקרית של המבקשות נוגעת להימשכות ההליכים והנזק הרב שנגרם להן כתוצאה מהותרת מסמכי המקור אצל הרשות החוקרת, באופן שמעקב באופן משמעותי קידומן של עסקאות מקרקעין.

במסגרת הדיון שהתקיים לפניי הגישו הצדדים מסמכים.

המשיבה הגישה מספר מסמכים, ביניהם מסמך שסומן א', שהנו מכתב מפרקליטות מחוז מרכז המופנה לתחנת בנימין מיום 27.2.2018. מן המכתב עולה , כי על פניו קיימת תשתית ראייתית לכאורית להעמדת חשודים לדין, אלא שכפי שעולה מסעיף 4 למכתב , נדרשות עוד מספר פעולות חקירה. בסעיף 5 למכתב נרשם, כי "בזמן הקרוב התיקים יוחזרו על ידי להשלמות חקירה נקודתיות". כמו כן הוגש מסמך עבודה של המשטרה שסומן ב' מיום 27.2.2018, שגם ממנו עולה תכנון המשך פעילות המשטרה בחקירת מגוון התיקים תחת אותן חשדות לזיוף.

אציין, כי מבחינת רמת החשד הסביר, החשד הסביר לזיוף עלה באופן משמעותי לנוכח שתי חוות דעת שהוצגו לי וסומנו על-ידי ב/1 ו-ב/2.

מנגד הגיש ב"כ המבקשות מספר מסמכים שסומנו מב/1-5, ביניהם תצהיר של בנה של הגב' שביטה , שלגביה קיים חשד שחתימותיה זויפו. התצהיר מתאר את הידוע לכאורה לבנה של גב' שביטה, אך באופן כללי, אין בו להחליש את החשד הסביר אלא ההיפך מכך – יש בו כדי לחזקו.

שמעתי את טענות הצדדים.

מצד אחד, אכן מדובר בתקופה ארוכה מאוד שבה המשיבה מחזיקה בחזקתה את המסמכים המקוריים, והדבר גורם לנזקים למבקשות, המבקשות להשלים עסקאות מקרקעין המחייבות הצגת אותם מסמכים לרשויות באיו"ש. אלא שמצד שני, החשדות לזיופים אינם בעלמא – ההיפך מכך. מדובר בחשדות לזיוף שיטתי של מסמכי מקרקעין באיו"ש – חשדות שנחקרו תחילה בתחנות המשטרה הנפרדות, ולאחר מכן הוקם צוות חקירה מיוחד לשם ניהולן באופן מרוכז ומסודר. תוצאת עבודתו של הצוות ניכרת בחיזוק החשדות וביסוסן, ובהעברת מכלול התיקים לפרקליטות, שעל סמך המסמך שסומן א', סבורה, כאמור , כי קיימת תשתית ראייתית לקראת הגשת כתב אישום, אם כי עדיין נדרשות פעולות חקירה. נכון הדבר שהצח"מ פורק, ואולם מהמסמך המסומן ב', הדבר נעשה משיקולים מקצועיים והגיוניים, שממילא אין בידי להתערב בהם.

יוצא, אפוא, כי הושקעו משאבים רבים בחקירת החשדות, מדובר בחשדות כבדים ומבוססים דיים לשלב הדיוני שבו אנו נמצאים, ישנה התקדמות בכך שהתיקים עברו מהמשטרה לפרקליטות , וקיים שיח שוטף בין הגופים לקידום הטיפול בפרשה , כמו-גם קיימת תוכנית פעולה שיש בה לקדם את הטיפול של גופים אלה באופן מעשי.

כפי שעמדתי על כך בהחלטות קודמות, מדובר בחשדות שאם יתבררו כנכונים, עלולים להיות בעלי השלכות רוחביות לגבי עסקאות מקרקעין רבות באיו"ש, על כל המשמעויות שעלולות להיות לכך ברמות שונות. לפיכך, "מאזן הנוחות" נוטה לטובת היעתרות לבקשתה של המדינה להארכת תוקף תפיסת המסמכים, גם אם הדבר בא על חשבון האינטרסים כבדי המשקל של המבקשות.

לפיכך, מאריך את תוקף החזקת המסמכים עד ליום 2.8.2018 (180 יום מתחילת חודש פברואר שנה זו).

כפי שציינתי בהחלטות קודמות – יש לקדם במידה ניכרת את קצב הטיפול בעניין זה, הן במשטרה והן בפרקליטות, על מנת להביא שלב זה של טיפול הרשויות לסיום ברור.

יש לשלוח לב"כ הצדדים.

המזכירות תעמוד בקשר עם הצדדים, על-מנת שכל צד יוכל לקחת את המסמכים שהגיש לי מן המזכירות לאחר תום החג וחול המועד.

ניתנה היום, י"ז ניסן תשע"ח, 02 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.