הדפסה

בית משפט השלום בירושלים ה"פ 42574-05-20

בפני
כבוד ה שופטת ליאת בנמלך

המבקשים

  1. עזבון המנוחה סופיה חלילוב ז"ל
  2. מרקיאל מיירוב

נגד

המשיבה

המשיב הפורמאלי
רשות מקרקעי ישראל

האפוטרופוס הכללי

החלטה

1. המשיבה עותרת לסילוק התובענה על הסף מחמת חוסר סמכות, ולחלופין להורות על העברת ההליך לבית המשפט המוסמך.
המבקשים סבורים כי הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט זה, אך הודיעו כי אין הם מתנגדים להעברת הדיון לכל בית משפט מוסמך.
2. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות הגעתי לכלל מסקנה כי הצדק עם המשיבה, וכי הסמכות - העניינית והמקומית - לדון בתובענה שבכותרת אינה נתונה לערכאה זו.
הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי המורה למשיבה לרשום את המבקשים כבעלי זכויות חכירה בדירה ברח' רש"י 8 בקריית מלאכי. נוכח הסעד המבוקש בהליך ( אשר אינו בא בגדרי תביעה בדבר " חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם"); בשים לב להוראות הסכם המכר הרלבנטי ( ראו סעיפים 2.1 ו- 6 להסכם המכר מיום 19.8.1984); לכך שמדובר במקרקעין רשומים ומוסדרים; ולכך שההליך מופנה כלפי הרשות; ובהתאם למבחנים שהותוו בעניין זה בפסיקה, סבורה אני כי הסמכות העניינית לדון בתובענה נתונה לבית המשפט המחוזי ( ראו הוראות סעיפים 40(1) ו-51(א)(3) לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט). למבחנים שנקבעו בפסיקה ראו: רע"א 4890/15 אלוש נ' עיריית טבריה (31.12.2015); רע"א 1924/16 אבו ג'אנם נ' נכסי רמאללה 3 בע"מ (20.4.2016)).
אף הסמכות המקומית אינה נתונה לבית משפט זה. עניין לנו בתובענה שבמקרקעין ( ראו והשוו: ה"פ 9412-06-08 ( מחוזי מרכז) רשות הפיתוח-מנהל מקרקעי ישראל נ' חברת הדרי החוף מספר 63 בע"מ (22.10.2008)). בהתאם להוראת תקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, הסמכות לדון ב"תובענה שבמקרקעין" נתונה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצויים המקרקעין. היות שהמקרקעין דנן מצויים בקריית מלאכי, נתונה הסמכות לבית המשפט במחוז דרום.
3. הנה כי כן, המסקנה היא כי הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית המשפט המחוזי בבאר- שבע.
בנסיבות העניין איני מוצאת לנקוט בסעד של מחיקת ההליך, כי אם להעבירו לבית המשפט המוסמך - הוא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע - כבקשתה החלופית של המשיבה, מכוח הסמכות שבסעיף 79( א) לחוק בתי המשפט, וכך אני מורה.
הוראות בדבר מועדים תינתנה בידי בית המשפט אליו הועבר ההליך.

ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.