הדפסה

בית משפט השלום בטבריה תא"מ 21235-02-17

בפני
כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

עאמר בדר

נגד

נתבעים
ואיל אסלאן

החלטה

1.מונחת לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה.

2. פסק הדין ניתן בתאריך 25.4.2017 על בסיס אישור מסירה ותצהיר מוסר בו נכתב כי הנתבע "סירב לקבל".

3.פסק הדין חייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 5,211 ₪ וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,700 ₪.

4.הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה ב 25.3.2019.

5.בבקשה נטען כי הנתבע לא התגורר בזמן המסירה בכתובת שבאישור המסירה.

לעניין המצאת פסק הדין נטען כי ידע על פסק הדין לאחר שננקטו נגדו עיקולים. בשאלה הקריטית מתי זה היה שותקים הבקשה והתצהיר.

עוד נטען בבקשה כי סיכויי ההגנה גבוהים.

6.התובע מתנגד לבקשה וטוען כי פסק הדין והאזהרה נמסרו לנתבע כדין. הבקשה הוגשה באיחור ניכר ויש לדחותה מטעם זה בלבד.

7.טענה נוספת שמעלה התובע היא שעוד בפברואר 2018 ידע הנתבע אל נכון על אודות פסק הדין ,הן באמצעות הליכי הוצאה לפועל שננקטו נגדו ( צרופה רשימת הליכי הוצל"פ) והן באמצעות פניה של בא כוח הנתבע אל בא כוח התובע לניהול מו"מ לפשרה . להוכחת דבר הפניה מצרף התובע ייפוי כוח הנושא תאריך 26.10.2018 שעליו חתום הנתבע .

8. בתגובה טען בא כוח הנתבע כי אומנם ניהל מו"מ עם בא כוח התובע אך מו"מ זה לא צלח.

דיון והכרעה:

9.הכלל הבסיסי הוא שפסק דין שניתן ללא המצאה כדין של כתב התביעה דינו להתבטל.

10.כלל נוסף הוא שבעל דין שניתן נגדו פסק דין בהעדר הגנה חייב להגיש את הבקשה לביטול פסק דין תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידיו . איחור , ולו של יום אחד ,בהגשת הבקשה מחייב הארכת מועד. זו תינתן רק מטעמים מיוחדים.

11. כאמור, התובע סומך את המצאת כתב התביעה לנתבע על אישור מסירה עם תצהיר מוסר בו דווח כי הנתבע "סירב לקבל ".

ללא חקירת מצהירים אין אפשרות להכריע במחלוקת בין הנ תבע לבין המוסר.

על כן , ומאחר שהתובע הוא שביקש שלא לקיים דיון בבקשה , מוכן אני להניח לטובת הנתבע כי לא הוכח כי בוצעה מסירה של כתב התביעה כדין.

12.ברם, אין הדבר פוטר את הנתבע מהחובה להגיש את הבקשה לביטול פסק הדין במסגרת הזמן שנקבע בחוק.

13.נדון עתה בשאלה אם ומתי הומצא פסק הדין לידי הנתבע :

13.א.טוען התובע בבקשתו כי פסק הדין הומצא לנתבע ב 4.5.2017. אך בניגוד לנטען בבקשה לא צורף אישור מסירה לעניין הזה.

בדקתי גם בתיק בית המשפט ולא מצאתי כי פסק הדין הומצא לנתבע על ידי בית המשפט.
13.ב.התובע צריף לבקשתו אישור מסירה של האזהרה מיוןם10.8.2017. גם אישור זה אינו נושא חתימה. גם בו נכתב כי הנתבע "סירב לקבל".

וגם כאן אני קובע כי בהעדר חקירת המצהירים לא הוכח ביצוע מסירה כדין של האזהרה.

13.ג.הטענה האחרונה של התובע היא שהנתבע לא רק שהוא ידע על פסק הדין בתחילת 2018 אלא יותר מכך, הנ תבע אף פנה אל התובע באמצעות עורך דין סאמי אסעד ששלח לבא כוח התובע ייפוי כוח הנושא תאריך 26.10.2018 – קרי , כששה חודשים בטרם הגשת הבקשה לביטול .

מסעיף 8 לתגובת הנתבע עולה כי אינו מכחיש טענה זו. סבור אני כי זהו מקרה מובהק בו יש להפעיל את כלל את כלל הידיעה –

חתימת בעל דין על אישור מסירה של כתב בי-דין אינה אקט קונסטיטוטיבי. מד ובר בכלי פרובטיבי שמטרתו להבטיח כי הנתבע ידע על טיבם ומהותם של ההליכים הננקטים נגדו וקיבל את ההזדמנות הנאותה והמלאה להתגונן . משום כך נקבע בפסיקה כי אם הוכח להנחת דעתו של בית המשפט כי בעל דין ידע אל נכון על ההליך המשפט הננקט נגדו כי אז רשאי בית המשפט לקבוע כי אותו בעל דין מוחזק כמי שקיבל מסירה כדין. לשון אחר- הידיעה היא העיקר ולא המסירה הטכנית.

14.א.מקרה שבו מוכח כי החייב ידע על קיום תיק ההוצאה לפועל ואף הגיש בתיק בקשות או ניהל מו"מ עם הז וכה לסגירת התיק הוא מקרה מובהק בו יש להחיל את כלל הידיעה.

14.ב.מכאן שגם אם אצא מתוך הנחה כי הנתבע לא קיבל את כתב התביעה, לא קיבל את פסק הדין ולא קיבל את האזהרה בדרך של מסירה טכנית , הרי שמרוץ הזמן להגשת בקשה לביטול פסק הדין התחיל לכל המאוחר ביום 26.10.2018. הטענה הכללית כי נוהל מו"מ אינה מהווה בשום אופן עילה להארכת מועד.

14.ג.יוצא אפוא כי הבקשה הוגשה באיחור ניכר של מספר חודשים וזאת במקרה הט וב מבחינת הנתבע.

15.א.לעניין סיכויי ההגנה , לפני מילתו של הנתבע מול מילתו של התובע. הנתבע אינו מכחיש את ביצוע העבודות מושא התביעה אלא חולק על המחיר וטוען כי התובע לא השלים את העבודות.

15.ב.עוד יש לציין כי התובע לא תבע נזקים עקיפים כגון נזק לא ממוני אלא רק את הקרן והוצאות.

15.ג. לאור האמור לעיל, לא מצאתי כי סיכויי ההגנה טובים במידה שמצדיקה כי בית המשפט ייצא מגרדו וייתן ללא הפקדה הולמת הארכת מועד כשאין טעמים מיוחדים ,אף לא טעמים שאינם מיוחדים, ויבטל את פסק הדין ללא הפקדה הולמת על מנת להתחיל מחדש את ההליך , שנתיים לאחר שנפתח תיק בהוצאה לפועל.

סוף דבר:

לנתבע תינתן הארכת מועד ופסק הדין יבוטל לאחר שיפקיד בתיק בית המשפט תוך 10 ימים מהיום את מלוא סכום החוב לפי היתרה העדכנית שבתיק ההוצאה לפועל.

ההפקדה תבוצע באמצעות תיק בית המשפט.

לא תבוצע ההפקדה תוך פרק הזמן הנ"ל ,יישאר פסק הדין על כנו ולא יבוטל.

התיק יבוא לפני למעקב בעוד 15 יום.

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ט, 05 מאי 2019, בהעדר הצדדים.