הדפסה

בית משפט השלום בטבריה ת"א 35773-07-17

בפני
כבוד ה שופטת אפרת הלר

מבקש/נתבע

מרדכי שמקה

נגד

משיב/תובע

דוד עגיל

החלטה

מונחת בפניי בקשה להורות על איחוד הדיון בתובענה מס' 59883-06-16 (להלן: "התיק הראשון") יחד עם תובענה מס' 35773-07-17 (להלן: "התיק השני").

ביום 28.06.16 הגיש המבקש/הנתבע בתיק הראשון תביעה בעילה של לשון הרע נגד בנו של המשיב/התובע בתובענה נשוא התיק השני שעניינה גם בעילה של פרסום לשון הרע.

המבקש טוען כי נסיבות התובענות זהות לחלוטין וסובבות סביב אותם האירועים, הצדדים הישירים והעקיפים בשתי התובענות הם אותם צדדים, באי כוח הצדדים זהים בשתי התובענות והעדים שישמעו במסגרת שתי התובענות, הם אותם עדים.

מכאן, לטענת המבקש איחוד הדיון בשתי התובענות הוא הכרחי וימנע הכרעות שיפוטיות סותרות.

מנגד, הן בתגובתו לבקשה בתיק דנן והן בבקשה אותה הגיש בתיק השני, מתנגד המשיב לאיחוד התובענות.

לטענת המשיב, בעוד בתיק הראשון נערך קדם משפט, הוגשו תצהירים ונקבעה ישיבה לשמיעת ראיות אשר הדיון בה קבוע ליום 05.11.17, בעוד בתיק השני טרם הוגש כתב הגנה.

הוסיף המשיב וטען כי התביעה נשוא התיק הראשון הוגשה על ידי המבקש כנגד בנו, בעוד התביעה נשוא התיק השני הוגשה על ידו כנגד המבקש. מכאן, טוען המשיב כי אין זהות בין הצדדים לשתי התובענות והעובדה שהתובע בתביעה אחת והנתבע בתביעה השנייה הם אב ובנו, אינה רלוונטית ואינה מצדיקה איחוד התובענות.

עוד טוען המשיב כי עילות שתי התובענות אינן זהות, כאשר העילה בתיק הראשון עניינה טענה להוצאת דיבתו של המבקש על ידי בנו של המשיב עת קרא לו "גנב" ו – "גנב כבשים" בעוד עילת התובענה בתיק השני עניינה הוצאת דיבתו של המשיב עצמו על ידי המבקש במספר הזדמנויות, האחת עת פרסם נגדו דברי לשון הרע ברשת החברתית והשנייה עת כינה אותו ברבים "גנב תערובת".

דיון והכרעה

לאחר עיון בטענות הצדדים, נחה דעתי כי יש להורות על איחוד הדיון בין שתי התובענות כמבוקש.

המסגרת הנורמטיבית הנדרשת להכרעה בבקשה מצויה בהוראות תקנה 520 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לפיהן:

"ענינים אחדים התלויים ועומדים בבית משפט אחד וכרוכות בהם שאלות דומות של משפט או של עובדה, רשאי בית המשפט או הרשם, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין לפי בקשת אחד מבעלי הדין ובין מיזמת עצמו , ובתנאים שייראו לו".

הוראות תקנה זו נשענות על אינטרסים של חסכון בזמן ובהוצאות, נוחות ויעילות (ר' דר' א. וינוגרד תקנות סדרי הדין (כרך שני) (הלכות, 2002) בעמ' 710-709).

בהתאם, נקבעו נקודות התייחסות בהלכה הפסוקה אותן יש להביא בחשבון השיקולים בעת בחינת איחוד דיונים. בין אלו, מצויים השלב הדיוני של ההליכים השונים ובכלל זה פגיעה דיונית אפשרית בתביעה "המתקדמת"; השפעת קביעות אפשריות בתובענה אחת על האחרת; בחינת שאלות דומות של עובדה ומשפט וההשקה בין התובענות (ר' בש"א 574/98 אלמשנו נ. האפוטרופוס הכללי (9.3.1998); בש"א 4345/99 עמותת מתן לפיד נ. בנק דיסקונט למשכנתאות ׁ(19.10.1999); בר"ע (מחוזי חיפה) 1781/07 סלמאן נ' שואח (25.4.2007); רע"א 210/00 שלומוביץ נ' שיכון עובדים בע"מ, פ"ד נד (2) 69 (4.4.2000), בש"א 963/02 קאחתן נ. הבנק הבינלאומי הראשון (17. 3.2002) ובר"ע (י-ם) 3333/97 נכסי וין דור (1980) בע"מ נ. משה טלגם ואח' (1.2.1998)).

עוד נקבע, כי לצורך איחוד הדיון אין צורך בחפיפה מוחלטת, לא של נושא הדיון ולא של זהות בעלי הדין, ולמעשה די בקיומה של השקה בנושאי הדיון, ו/או בזהות בעלי הדין כדי להחליט על איחוד הדיון, וזאת על מנת לייעל את הדיון, לחסוך בזמן שיפוטי ובהוצאות ולמנוע סיכון של פסיקה שיפוטית סותרת (ראו למשל בש"א 9784/07 חב' נופית ייזום והשקעות בע"מ נ' חברת סולל בונה פיתוח וכבישים בע"מ, לא פורסם).

בענייננו, התרשמתי כי שתי התובענות משיקות זו לזו במסכת העובדתית ובשאלות המשפטיות העומדות להכרעה בהן וכי איחודן ראוי גם בהעדר זהות מוחלטת של הצדדים להן.

עיון בכתב הטענות של התובעים בשתי התובענות מלמד כי עניינו בשתי תביעות בעילות תביעה זהות, מכוח חוק איסור לשון הרע דבר המחייב את איחודן.

התביעה בתיק הראשון עניינה טענה להוצאה דיבתו של המבקש ברבים במהלך אירוע בחירות שהתקיים ביום 18.01.16, כאשר התביעה נשוא התיק השני מתייחסת לשני פרסומים נטענים של הוצאת דיבתו של המשיב, האחד פרסום נטען שנעשה על ידי המבקש באותו אירוע בחירות הנ"ל מתאריך 18.01.16, נשוא התביעה הראשונה, והשני פרסום נטען שנעשה על ידי המבקש כנגד המשיב ברשת החברתית ביום 08.05.16.

אמנם הצדדים לשתי התובענות אינם זהים לחלוטין, כאשר התובע בתיק הראשון הינו הנתבע בתיק השני, בעוד הנתבע בתיק הראשון אינו בעל דין בתיק השני. יחד עם זאת, נקבע כי לצורך איחוד הדיון בתובענות, העדר חפיפה בין בעלי הדין אינו השיקול המכריע במתן החלטה כגון דא ויש לבחון אם קיימת השקה בין התובענות ( ר' בש"א 574/98 הנ"ל; בש"א 4345/99 הנ"ל).

סוף דבר

מהאמור לעיל, מצאתי כי מתקיימים בעניינו התנאים הקבועים בתקנה 520 לאיחוד התובענות, וכך אני מורה.

אני מורה על איחוד תיק מספר 59883-06-16 יחד עם תיק 357-07-17.

ישיבת ההוכחות הקבועה בתיק 59883-1-06-16 ליום 05.11.17 מבוטלת.

כתב הגנה יוגש על ידי הנתבע בתיק 35773-07-17 וזאת עד ליום 30.11.17.

המזכירות תאחד את התיקים.

ניתנה היום, י"א חשוון תשע"ח, 31 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.