הדפסה

בית משפט השלום בטבריה ת"א 26327-05-13

בפני
כבוד ה שופטת אפרת הלר

תובע

ריפעת זועבי

נגד

נתבעים

  1. עלא אלדין חבשי (ניתן פס"ד)
  2. רוני אהרוני מתכות (2003) בע"מ
  3. הפניקס חברה לביטוח בע"מ (ניתן פס"ד)
  4. אחמד זועבי
  5. עיריית רמת השרון

החלטה

1. בהמשך להחלטה מיום 14.09.18 ובהעדר כל הודעה מטעם הצדדים אני מורה כלהלן:

2. הריני ממנה את פרופ' גרשון וולפין כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.

בנוסף הריני ממנה את פרופ' אריאל מילר כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי.

המומחים מתבקש ים לחוות דעת ם באשר:

א. למצבו הרפואי של התובע הנובע מן התאונה נשוא התובענה;
ב. לקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה נשוא התובענה;
ג. לנכותו הצמיתה של התובע (אם קיימת) ככל שזו נובעת מן התאונה נשוא התובענה;
ד. לנכותו הזמנית של התובע (היינו: תקופת אי הכושר לעבודה) בעקבות התאונה נשוא התובענה;

3. א. התובע ימציא כתב ויתור על סודיות רפואית למומחים הנ"ל וכן לנתבעים בתוך 15
יום מהיום.
ב. כל אחד מן הצדדים ימציא למומחים הנ"ל וכן לצד שכנגד תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת של מומחה.
התובע ימציא מסמכים אלה בתוך 15 יום מהיום והנתבעים בתוך 15 יום מיום שיקבלו את מסמכי התובע (למעט מסמכים אשר העתק שלהם הומצא להם ע"י התובע).
ג. התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורו המומח ים לצורך מתן חוות דעת ם. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחים לקיום הבדיקות.
ד. הנני קובעת את שכרם של המומח ים על סך של 5,500 ₪ כולל מע"מ לכל מומחה.
שכר טרחת המומחים ישולם ל הם בחלקים שווים ע"י התובע והנתבעים 2, 4 ו – 5 .
ה. המומחים מתבקש ים להתחיל בחוות דעת ם רק לאחר קבלת התשלום מהצדדים.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחים.

4. קובעת את התיק לתזכורת פנימית ליום 01.02.2019. .

ניתנה היום, כ"ה חשוון תשע"ט, 03 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.