הדפסה

בית משפט השלום בחיפה תאד"מ 76906-12-20

בפני
כבוד ה שופטת סיגלית מצא

התובע בתאד"מ 76906-12-20:

התובעת בתאד"מ 14256-04-21:

ליאור וייס

כלל – חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבעים בתאד"מ 76906 ובתאד"מ 14256-04-21:

צדדי ג' בתאד"מ 14256-04-21:

  1. תקווה גרטנר
  2. פלטיאל מנחם גרטנר
  1. ליאור וייס
  2. אניה פלדמן

החלטה

בפניי בקשה לאיחוד הדיון בתביעות.
תאד"מ 76906-12-20:
2. התובע, מר ליאור וייס, רכש מהנתבעים דירה ברחוב רחל כגן 10 בחיפה (גו"ח 12259/99/5) (להלן: "הדירה").
3. בתביעתו טען התובע כי הנתבעים הפרו התחייבותם החוזית מכוח סעיף 2.8 להסכם המכר מיום 22.6.2020 לטפל בנזקי רטיבות ו/או הנזילות במרפסות הדירה (המרפסת בקומה השנייה וכן מרפסת הסלון) עד למועד מסירת הדירה ביום 30.11.2020 (מועד המסירה הוקדם ליום 30.10.2020).
4. לטענת התובע לא גילו לו הנתבעים כי הדירה סובלת מליקויי רטיבות, הגורמים גם לנזקים בדירת השכן, מר שחר שלוס (להלן: "השכן" או "המבוטח"), אשר דירתו מצויה מתחת לדירת התובע. בכך הפרו הנתבעים את חובת תום הלב החלה עליהם.
5. לאחר שגילה התובע את ליקויי הרטיבות, התחייבו הנתבעים לתקן את מלוא הליקויים ואף נטלו על עצמם אחריות לכל נזק שייגרם (סעיף 2.8 להסכם).
בפועל לא טיפלו הנתבעים בליקויים ואף התכחשו להתחייבותם זו.
6. ועוד, ביום 4.11.2020 פנו השכנים לתובע בטענה לנזקי רטיבות במשך שנים ממטבח הדירה. כן ביקשו ממנו לתקן את הנזילות מהמרפסות.
7. בהתאם לחוות דעת המהנדס יוגב, עלות תיקון הליקויים הנה 28,281 ₪. בנוסף עותר התובע לחיוב הנתבעים בהוצאותיהם וכן בפיצויים בגין נזק לא ממוני. סך הכל עותר התובע לפיצויים בסך 74,685 ₪.
8. יצוין כי בחוות דעתו התייחס המומחה יוגב לחדירת מים לקומה השנייה של דירת מר שחר שלוס בתקרת חדר השינה ובתקרת המקלחת. במסגרת עלות התיקונים כלל המומחה גם תיקוני צבע ושפכטל בדירת השכן מר שלוס.
9. התביעה הוגשה ביום 30.12.2020 בסדר דין מהיר.
10. ביום 14.6.2021 הוגשה חוות דעת המהנדס מר רונן שטרנברג מטעם הנתבעים, לאחר שניתן לבקשת הנתבעים צו המורה למר שחר שלוס לאפשר למומחה מטעם הנתבעים להיכנס לדירה.
תאד"מ 14256-04-21:
11. התובעת, כלל – חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") ביטחה את דירת השכן, מר שחר שלוס.
12. ביום 21.11.2020, בעקבות סתימה של פתח הניקוז במרפסת דירת הנתבעים, הוצפה מרפסת דירת משפחת שלוס ומים חדרו מעל שכבת האיטום אל הדירה. כתוצאה מכך נגרמו לדירה ולתכולתה נזקים.
13. בעקבות הנזקים פיצתה התובעת את מבוטחיה בנזקיהם על פי דוח שמאי בסכום כולל של 27,026 ₪ בהתאם לחוות דעת השמאי עמי בן שימול.
14. ביום 22.6.2021 הגישה כלל הודעת צד ג' נגד ליאור וייס ואניה פלדמן.
הבקשה
15. ביום 1.6.2021 הגישו הנתבעים בקשה לאיחוד הדיון בשתי התביעות.
16. בבקשה נטען כי שתי התביעות הוגשו בגין נזקי רטיבות שמקורם במרפסת הדירה וגורמים לנזקים בדירת השכנים, המבוטחים על-ידי כלל.
17. בנסיבות העניין איחוד הדיון בתביעות יביא לקיצור וייעול את ההליכים, ימנע בזב וז זמן שיפוטי או קביעות סותרות.
18. הבקשה הועברה לתגובת כלל והתובע בתאד"מ 76906-12-20 (ליאור וייס).
19. כלל לא הגיבה לבקשה.
בתגובתו מיום 24.6.2021 הודיע התובע (ליאור וייס) כי הוא מתנגד לאיחוד הדיון בתביעות כמבוקש, וזאת מהטעמים הבאים:
א. לא די בכך שהצדדים בתביעות אינם זהים זה לזה, אף הנזקים הנתבעים אינם זהים.
ב. תביעת ליאור וייס הנה תביעה חוזית לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויים בגין הפרת התחייבותם החוזית. תביעת כלל, לעומת זאת, הנה תביעת שיבוב בגין תגמולי ביטוח ששילמה לשכן, מר שחר שלוס בגין סתימה של פתח הניקוז ביום 21.11.2020.
ג. תביעת ליאור וייס נמצאת בשלב מתקדם בעוד תביעת כלל נמצאת בחיתוליה.
ד. מערכת ההסכמים בין הצדדים בתביעות השונות – שונה היא. בנסיבות אלה איחוד הדיון בתביעות לא ייעל את ההליך אלא יביא לעיכובו וסרבולו.
ה. איחוד הדיון בתביעות ירוקן מתוכן את תכליתו של סדר דין מהיר בו הוגשו התביעות.
דיון והכרעה
20. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, נחה דעתי כי התועלת מאיחוד הדיון בתביעות עולה על הנזק שינבע מאיחוד זה. ואסביר.
א. שתי התביעות הוגשו בסדר דין מהיר. מדובר בשתי תביעות שהיקפן לא רב וצירוף הדיון בהן לא יביא להארכת הדיון בצורה משמעותית.
ב. עילות התביעה בשתי התביעות אמנם שונות הן, אולם המסכת העובדתית חופפת באופן ניכר, כעולה מחוות דעת המומחים בתביעת ליאור וייס (היקף נזקי הרטיבות בדירת ליאור וייס, הקשר בין ליקויים אלה לבין הנזקים ש נגרמו לדירת שחר שלוס והיקפם של נזקים אלה). מאחר ושמיעת הראיות תיוחד לבירור העובדות, אין בכך שהטענות המשפטיות של התובעים בתיקים השונים שונות הן או כי ההסכמים עליהם הם מסתמכים שונים הם בכדי להביא לסרבול או עיכוב הדיון בתביעות.
ג. שתי התביעות מצויות בשלב מקדמי. בשתיהן טרם נקבע מועד דיון. בתביעת ליאור שלוס הוגשו כלל כתבי בי-דין וחוות הדעת, בתביעת כלל יש להמתין להגשת כתב הגנה מטעם צד ג'. לא מדובר בעיכוב משמעותי שדי בו להצדיק בזבוז זמן שיפוטי או פתיחת פתח לקביעות שיפוטיות סותרות.
21. אשר על כן אני מורה כדלקמן:
א. אני מורה על איחוד הדיון בתביעות.
ב. צדדי ג' בתאד"מ 14256-12-20 יגישו כתב הגנה לא יאוחר מיום 10.9.2021.
ג. נוכח הפער בין חוות דעת הצדדים (המהנדסים יוגב ושטרנברג), יגישו הצדדים בשני התיקים עמדתם ביחס למינוי מומחה מטעם בית המשפט עד יום 10.9.2021.
אני קובעת את התיקים לתזכורת פנימית ביום 11.9.2021 למעקב הגשת כתב הגנה וקביעת מועד דיון / מינוי מומחה מטעם בית המשפט.
ניתנה היום, י"ח תמוז תשפ"א, 28 יוני 2021, בהעדר הצדדים.