הדפסה

בית משפט השלום בחיפה תאד"מ 7285-04-21

בפני
כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובעים

  1. ישיר חברה לביטוח
  2. סוני וייצמן

נגד

הנתבעים

  1. עיריית חריש
  2. ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ

החלטה

תקנה 78 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 מעניקה לבית המשפט סמכות להורות על העברת תביעה בסדר דין מהיר לדיון בסדר דין רגיל במידה והיא אינה מתאימה להתנהל בסדר דין מהיר.

לאחר שבחנתי את כתבי טענות הצדדים, נוכח טיבה של המחלוקת, השלב בו מצוי התיק, היקף הבירור הדרוש, ובשים לב לכך שיכול ותוגשנה חוות דעת מטעם הצדדים, שאז ייתכן וידרשו חקירות של מומחים, הדרך הנכונה היא להורות על העברת ההליך לסדר דין רגיל.

נוכח האמור, להלן הוראותיי באשר להמשך ניהול ההליך:

התיק יועבר להליך בסדר דין רגיל.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34-36 לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט-2018 (להלן: "התקנות").

דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 ימים לפני ישיבת קדם המשפט.

הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ- 20 ימים לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 ימים.

רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על ידי התובע 20 ימים לפני ישיבת קדם משפט, ועל ידי הנתבע 14 ימים לאחר מכן.

חוות דעת-

יודיעו הצדדים עד לתאריך 10/10/21 האם בכוונתם להגיש חוות דעת מקצועיות מטעמם, שאז ייקצב מועד להגשתן. בהיעדר הודעה של מי מהצדדים, אניח כי וויתר הוא על הגשת חוות דעת מקצועית מטעמו.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשפ"ב, 01 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.