הדפסה

בית משפט השלום בחיפה תא"מ 29210-04-18

בפני
כבוד השופטת הדס שכטר ישראלי

התובעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ ח.פ. 520004896
ע"י ב"כ עוה"ד אייל בוזגלו ואח'

נגד

הנתבעים

  1. אבי לסקוב
  2. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ ח.פ. 570012377

ע"י ב"כ עוה"ד ג'וליאן חדאד ואח'

פסק דין

הצדדים לתובענה נתנו הסכמתם למתן הכרעה בתיק זה מכוח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.
עיינתי בכתבי הטענות שהוגשו לתיק, ובדיון שהתקיים לפניי שמעתי את הצדדים.
לשם מתן הכרעה נתתי דעתי, בין היתר, לנסיבות התרחשות התאונה כפי שהדגימו נהגי הרכבים; לתוואי הדרך בו אירעה התאונה; לנזקים שנגרמו לרכבים המעורבים, מיקומם וטיבם ו על כל אלה ראיתי לקבוע כדלקמן:
באשר לסוגיית האחריות, אני קובעת כי האחריות לתאונה מוטלת על נהג רכב הנתבעים ולנהג רכב התובעת אשם תורם, אשר אינו מקים עילת תביעה, בשיעור של 10%.
באשר לסוגיית היקף הנזק, אזי בחנתי בקפידה את טענות הצדדים בכל הנוגע לשיעור הנזקים שנגרמו לרכב התובעת, ובתוך כך נדרשתי לחוות הדעת שהוגשה מטע מה, ואחר זאת מצאתי להעמיד את הנזקים שנגרמו לרכב התובעת על סך של 5,230 ₪.
בהתאמה, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 4,707 ש"ח ובנ וסף, ישלמו הנתבע ים לתובע ת סך של 770 ₪ ( החזר אגרת בית המשפט  והוצאות העד) וסך של 1,800 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד.

הסך הכולל ישולם בתוך 30 ימים מעת שיומצא לנתבעים פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן פטור מתשלום מחצית שנייה של אגרה, וככל שזו שולמה, תוחזר היא לתובעת.

ניתן היום, ט' אדר א' תשע"ט, 14 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.