הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"פ 50831-06-16

בפני
כבוד ה שופטת בכירה יעל אבירם

בעניין:
מדינת ישראל
המאשימה

נגד

ניזו אבו שיבאן (אסיר)

ע"י ב"כ עו"ד גיל אלחרר (סנגוריה ציבורית)
הנאשם

גזר דין

1. הנאשם הורשע, על פי הודאתו, בביצוע עבירות שעניינן – איום, היזק לרכוש והפרעה לשוטר. שלוש העבירות נעברו במסגרת אירוע אחד.
הערך החברתי המוגן מוכר היטב וכך גם עיקרון ההלימה.

2. לא ניתן להקל ראש בחומרת העבירות ובערך החברתי המוגן, אך על פי החוק והפסיקה – כל אירוע וכל נאשם נבחנים על פי הנסיבות הספציפיות.

3. אשר להבנייה.
שלוש העבירות הינן ברמה של עוון ונעברו, כאמור, במסגרת אירוע אחד. העבירות אינן ברף הגבוה ביותר של עבירות מסוגן (מבלי להקל ראש). האירוע נשא אופי ספונטני, מתגלגל/מתדרדר ולא נגרם נזק לגופו של אדם מלבד לנאשם עצמו . הנזק לרכוש איננו רב (מבלי להקל ראש).
הרקע לביצוע העבירות, בין היתר, מצבו הנפשי המיוחד של הנאשם ומסכת יחסיו הטעונה מול משפחתו.

בענייננו - בהתחשב בקיומם של גורמים מנמיכי מיתחם, כמפורט לעיל – מתחם העונש ההולם אמור לנוע על הציר שבין עונש מותנה למאסר קצר.

4. אשר לענישה הספציפית. הנאשם נטל אחריות על ביצוע העבירות והביע חרטה. דבריו בבית המשפט בעניין יחסיו עם משפחתו נגעו לליבי. אני ממליצה כי עם שחרורו של הנאשם - רשויות הרווחה תסייענה בטיפול משפחתי.
לחובת הנאשם הרשעות קודמות ועונש מותנה חב הפעלה שמשכו חמישה חודשים.
צודק הסנגור כי המאשימה אמורה היתה להמציא לעיון, בנוסף לגזר הדין המאריך את התנאי, גם את גזר הדין במסגרתו הוטל העונש המותנה המקורי. התביעה עשתה זאת רק במסגרת פנייה לבית המשפט עם תום הדיון ויש להצר על כך. עם זאת, אינני מוצאת לראוי להתעלם מקיומו של העונש המותנה, בעיקר לנוכח ההוראות בתקנות העונשין (מאסר על תנאי). זאת כאשר בענייננו פנתה המאשימה לבית המשפט סמוך לאחר תום הדיון הפרונטלי.
אשר לניסוח התנאי המקורי, המשמעות התכליתית הינה שכל אחת מבין העבירות בהן הורשע הנאשם אמורה להפעיל את העונש המותנה ולאו דווקא צבר העבירות המקורי.

כפי שצויין, מצבו הבריאותי, האישי והמשפחתי של הנאשם קשה.
הרשעותיו הינן בעבירות שנעברו לפני שנים. הרשעתו האחרונה הינה בעבירה משנת 2007.
בהתחשב בנסיבות שצויינו – העונש אמור להיגזר בחלקו הנמוך יותר של המיתחם.

5. לאחר ששקלתי מכלול השיקולים, האינטרסים והאיזונים הראויים – האינטרס הציבורי המוגן והצורך בהלימה - מיחד, ויתר הנסיבות מאידך: הודאה, נטילת אחריות, חרטה, בהתחשב בכך שהרשעתו האחרונה של הנאשם הינה בעבירה משנת 2007, התפתחותו המתגלגלת של האירוע העברייני , הרקע המיוחד לביצוע העבירות, היקפו המוגבל יחסית של הנזק לרכוש והעובדה כי נזק גופני נגרם רק לנאשם, מצבו הבריאותי, האישי, המשפחתי והכלכלי של הנאשם, נגזר דינו של הנאשם כדלקמן:

א. אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי מת.פ. 4008/05, בימ"ש שלום חיפה, שמשכו 5 חודשים, ואשר הוארך בת.פ. 10995-03-15 בימ"ש שלום חיפה.

ב. מאסר בפועל למשך 30 יום, שירוצה במצטבר לעונש המותנה שהופעל.
סה"כ ירצה הנאשם 6 חודשי מאסר, החל מיום מעצרו – 19.6.16.

ג. מאסר על תנאי של 5 חודשים ואולם הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם יעבור תוך תקופה של שנתיים מיום השחרור, אחת או יותר מבין העבירות בהן הורשע ויורשע עליהן.

6. אשר לפסיקה. מטבע הדברים – כל מקרה נדון במסגרת נסיבותיו המיוחדות.
להלן מספר גזרי דין בעבירות אלימות חמורות – פיסית ומילולית. למרות חומרת העבירות הסתפקו בתי המשפט בעונשים מתונים. זאת לנוכח קיומם של גורמים מנמיכי מיתחם ומנמיכי ענישה, חלקם דומים לאלה בענייננו. ג זר הדין בענייננו נלמד מכוח קל וחומר.

* רע"פ 9048/00, בימ"ש עליון, קלנדרייב נ' מ"י – בוטל עונש מאסר בפועל שנגזר בבימ"ש שלום ואושר במחוזי בגין פציעה בנסיבות מחמירות ( הקורבן אושפז). הוטל של"צ, בעיקר לנוכח המלצת שירות המבחן, צפי לשיקום, נטילת אחריות, התנצלות ומצב כלכלי.

* ת.פ. 161/01 מחוזי חיפה – מדינת ישראל נ' עומר שיהאב, נאשם הורשע בפציעה קשה של אדם, כולל גרימת שברים בגולגלתו. במסגרת גזר הדין הוארך עונש מותנה שהיה תלוי נגד הנאשם והוטל עליו מבחן ( לא מבחן גמילה!). זאת בעיקר לנוכח העובדה כי הנאשם והמתלונן השלימו ביניהם ובהתחשב בסיכוי לשיקום.

* ת.פ. 378/01 - בימ"ש מחוזי חיפה, מ"י נ' חן תוהמי - חבלה בכוונה מחמירה (329( א)(2) - תקיפה בנסיבות מחמירות כולל חבלה כתוצאה מירי באקדח. הוטל מאסר בעבודת שירות ופיצוי מתלונן, למרות קיומו של עבר פלילי ולמרות שלא היתה המלצה טיפולית, זאת בהתחשב בנסיבות מיוחדות שונות.

* ת.פ. 492/02 בימ"ש מחוזי חיפה, כב' השופט עמית - נאשם הורשע, לאחר שמיעת ראיות, בעבירה שעניינה חבלה חמורה - סעיף 333 + 335 ( א)(ו). לנוכח העובדה שעברו הפלילי של הנאשם איננו מכביד והוא מפנס את משפחתו - הוטל על הנאשם מאסר על תנאי בלבד. לא הוטל פיצוי וקנס.

* ת.פ. 231/02 בימ"ש מחוזי חיפה - מ"י נ' ג'אן ובאסם חליף - עבירות אלימות חמורות, כולל דקירות ושימוש בשרשראות ברזל. הוטל עונש של 4 חודשים בעבודת שירות ופיצוי מתלונן. זאת לנוכח הנסיבות המיוחדות.

* ת.פ. 40217/03 בימ"ש מחוזי ת"א - חבלה חמורה בנסיבות מחמירות - הכאה נמרצת בכלי חד ובקסדת אופנוע - הוטל מאסר בעבודת שירות, לנוכח מצב משפחתי, חרטה והמלצה של שירות המבחן. כן הוטל מבחן טיפולי ל-18 חודשים.

* ת.פ. 1097/05 בימ"ש מחוזי נצרת, מ"י נ' גריפאת עומר - פציעה באמצעות מגל - פציעת בטן קשה בנסיבות מחמירות. התיק הסתיים בעבודת שירות, בעיקר מאחר והצדדים השלימו ביניהם.

* ת.פ. 1161/05 – מ"י נ' בלן, מחוזי נצרת – הנאשם הורשע בביצוע עבירות שעניינן – חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ותקיפה בנסיבות מחמירות. המתלוננת, בת זוגו של הנאשם, הוכתה באכזריות באופן שנגרמו לה מספר שברים בפניה והיא איבדה את הכרתה. שירות המבחן נמנע מכל המלצה טיפולית. בית המשפט הסתפק בהטלת מאסר לתקופה של 5 חודשים לנוכח מחילת קורבן העבירה והמחלות הכרוניות מהן סבל הנאשם.

* ת.פ. 8085/05 מ"י נ' עיאש – מחוזי באר שבע – נאשם הורשע, בהסדר טיעון, בעבירה שעניינה תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג, שגרמו לחבלה של ממש – הנאשם הטיח בחוזקה את ראשה של המתלוננת ברהיט זכוכית ונגרמו לה חתכים משמעותיים. למרות אי נטילת אחריות וביצוע מעשי אלימות קשים חוזרים ונישנים, וכן – העדר המלצה טיפולית של שירות המבחן – הוטלו על הנאשם ארבעה חודשי מאסר, בעיקר בשל העדר עבר פלילי.

* ת.פ. 2086/06 בימ"ש מחוזי ירושלים, מ"י נ' שי מימון - חבלה חמורה בנסיבות מחמירות - דקירה בסכין מטבח, באופן שהצריך ניקוז נוזל מהריאות ואשפוז בן שבועיים. לנוכח תסקיר חיובי וצפי שיקומי, הסתיים עניינו של הנאשם בשל"צ ללא הרשעה.

* עפ"ג 3542-01-08 מחוזי מרכז – אחמד נ' מ"י – הקל בימ"ש מחוזי בעונשו של נאשם שנעץ חפץ חד בפניו של המתלונן וגרם לחתם ארוך. העונש הועמד על 6 חודשי מאסר בעבודת שירות – לנוכח נסיבות מיוחדות.
* ת.פ. 3301/06 – ביטי נ' מ"י – ביהמ"ש העליון הקל באחד מרכיבי גזר הדין (פסילת רישיון) בעניינו של נאשם שהורשע במחוזי באר שבע בתקיפה חמורה של שוטר במילוי תפקידו ובחבלה בנסיבות מחמירות. נהיגתו הפרועה של המערער במחסום צהלי, בכוונה להתנגד לעיכוב/מעצר, גרמה להטחתו של שוטר במכסה המנוע של הרכב ולנזק גופני. בעניין ביטי נדון הנאשם ל-6 חודשי עבודת שירות.
* ת.פ. 7027/08 בימ"ש מחוזי חיפה - מ"י נ' עכרייה - חבלה בנסיבות מחמירות - בעניינו של נאשם 1 הוטל עונש של 6 חודשים בעבודת שירות - כולל הפעלת עונש מותנה של 6 חודשים בחופף. כן הוטל קנס. זאת בין היתר לנוכח תקינות היחסים עם המתלונן.

* ע"פ 11645-01-09 – החלטה מיום 2.4.09 מחוזי חיפה – מ"י נ' ביומי – המדינה הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, בעניינו של נאשם צעיר שתקף קשיש, יליד 1937, וגרם לו חבלות. הנאשם נדון בבית משפט שלום למאסר על תנאי, בעיקר מאחר ולא היו לחובתו הרשעות קודמות. למרות שביהמ"ש המחוזי היה ער לתיקון העתידי בחוק בעניין תקיפת קשישים ולמגמת ההחמרה, אושרה הענישה המותנית שהוטלה בבית משפט שלום, בעיקר לנוכח העובדה שהמשיב שם נעדר עבר פלילי קודם.

* ע"פ 40985-12-09 איתן איסקוב, מחוזי חיפה – במקרה זה אושר עונש מאסר בעבודת שירות, שהוטל בבימ"ש שלום, על נאשם שחבל בעובדי ציבור ובשוטרים, כולל גרימת חבלות משמעותיות, זאת למרות עברו הפלילי של הנאשם שכלל מאסר על תנאי.
יצויין כי תקופת המאסר בעבודת שירות כללה גם את העונש המותנה שהופעל. באותו מקרה התחשב ביהמ"ש בהמלצת התסקיר ובסיכוי לשיקום.
* במסגרת ת.פ. 117/10 – מחוזי ירושלים – מ"י נ' ברזקו – הורשע הנאשם בעבירות חמורות שעניינן דרישת נכס באיומים ובכוח, תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות ואיום. לתיק זה צורף תיק אחר שעניינו תקיפת עובד ציבור. העבירות בוצעו, בין היתר, על רקע שימוש בלתי מבוקר באלכוהול. למרות התנהגותו האנטי סוציאלית המובהקת של הנאשם – הוחלט לאפשר לו להיקלט בחברה כאדם נורמטיבי. זאת, בין היתר, בהתחשב בגילו (כבן 22) והעדר עבר פלילי. הוטל על הנאשם עונש מותנה, מבחן ושל"צ.
* ע"פ 191-03-10 מ"י נ' דסלו, מחוזי חיפה – אושר גזר דין של בימ"ש שלום, במסגרתו הוטל מאסר מותנה על נאשמת שתקפה את שכנתה באמצעות בקבוק וגרמה לה לחבלה חמורה. שם התחשב ביהמ"ש בכך כי לחובת הנאשמת לא היה עבר פלילי וכן במצבה המשפחתי והכלכלי.
* במסגרת ת.פ. 51322-07-10 – בימ"ש מחוזי באר שבע – מ"י נ' נבעה – נאשם הורשע בביצוע עבירות שעניינן הפרעה לשוטר, תקיפתם של שני שוטרים בעת מילוי תפקידם והיזק במזיד. ביהמ"ש המחוזי החליט לבטל את הכרעת הדין והטיל על הנאשם של"צ ללא הרשעה. זאת בעיקר בהתחשב בכך שלא היו לנאשם עבר פלילי קודם וכן בהתחשב באורח חייו הנורמטיבי.
* ע"פ 50644-10-12 הייב נ' מדינת ישראל, מחוזי נצרת – אושר גזר דין של 4 חודשי מאסר בעניינו של נאשם שפצע את גרושתו באמצעות אבן, באופן שנגרם חתך עמוק שהצריך ניתוח. במקרה זה היה תלוי נגד הנאשם מאסר על תנאי בן 12 חודשים שהופעל, כך הוחלט לאחר שקלול נסיבות.
* ע"פ 53061-02-13 נתן נ' מ"י, מחוזי ירושלים – אושרה ענישה של בימ"ש שלום – 5 חודשי מאסר – בעניינו של נאשם שתקף אחר ( סכסוך בדרך) כולל דקירה באמצעות חפץ חד. זאת בהתחשב בנסיבות.
* עפ"ג 39953-11-13 מ"י נ' סבח וסמירנוב, מחוזי חיפה – בוטל עונש מאסר בפועל בן 18 חודשים והוטל מאסר ל-6 חודשים בעבודת שירות – בעיקר לנוכח סיכוי לשיקום. הנאשם הורשע בביצוע עבירת אלימות מן החמורות – בין היתר – חיתוך פניו של הקורבן בסכין.

* ת"פ 31215-08-11 מ"י נ' גורביץ, מחוזי חיפה – נאשם הורשע בחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. גזר הדין – עבודת שירות, עונש מותנה, מבחן ופיצוי ( בין היתר, לנוכח המלצה טיפולית).

* ת"פ 42432-11-11 מ"י נ' צבי בן ימין, מחוזי חיפה – נאשם הורשע בביצוע חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ( דקירות משמעותיות באיברים פנימיים באמצעות סכין). גזר הדין - עבודת שירות, מבחן, תנאי ופיצוי ( בין היתר, לנוכח המלצה טיפולית).

* ע"פ 2455-09-11 – מחוזי באר שבע – תקיפה בנסיבות מחמירות של בת זוג ( כולל חבלות) – ההרשעה בבימ"ש השלום בוטלה והוטל של"צ, לנוכח הנסיבות המיוחדות.

* ת"פ 15237-06-13 מ"י נ' פרג' כליב ואח', מחוזי חיפה – נאשם הורשע בניסיון לחבלה חמורה בנסיבות מחמירות ותקיפה שגרמה לחבלה. גזר הדין – עבודת שירות, מאסר על תנאי, מבחן ופיצוי ( בין היתר, לנוכח סיכוי לשיקום).

* ע"פ 5794/13 מ"י נ' חליל שיכה, בימ"ש עליון. נאשם הורשע בביהמ"ש המחוזי בעבירה שעניינה פציעה בנסיבות מחמירות – בבימ"ש עליון אושר גז"ד של בימ"ש מחוזי – עבודת שירות, תנאי ופיצוי ( הקורבן נזקק לניתוח בטחול), בין היתר בהתחשב בהמלצת התסקיר לעבודת שירות.

* תפ"ע 8953-11-13 מ"י נ' סוואעד, מחוזי חיפה – פציעה חמורה בסכין, שגרמה לחתך עמוק בצוואר וחתכים נוספים, באופן שהצריך ניתוח וטיפול נמרץ – נגזר מאסר בעבודת שירות ומבחן טיפולי. כך - לנוכח המלצת שירות המבחן והצפי השיקומי.

* ת"פ 10455-06-14 מ"י נ' גבריאל אלמנך, מחוזי חיפה - הנאשם הורשע בשוד של אישה. לנוכח המלצה טיפולית של שירות המבחן, הוטל עליו מבחן טיפולי ומע"ת.

* ת"פ 14406-15-15 – מ"י נ' עופר טמיר – מחוזי חיפה – תיק שעניינו שוד בנק שהסתיים בהטלת עבודת שירות ומבחן בלבד, לנוכח המסלול הטיפולי באמצעות שירות המבחן וצפי שיקומי.

* רע"פ 6009/15 ורע"פ 6013/15 – בימ"ש עליון – קרשמקוב וכהן נ' מ"י. המערערים הורשעו בביצוע עבירות אלימות חמורות וקשות. ביהמ"ש גזר עליהם ביצוע של"צ, לאחר הרשעה (בביהמ"ש המחוזי הוטל של"צ ללא הרשעה).
7. בנסיבות אלה – העונש שהוטל כאן מהווה מענה סביר לכלל האינטרסים.

מוצגים – בעלים/חילוט/השמדה.

הודעה זכות הערעור.

ניתן היום, כ"ח תמוז תשע"ו, 03 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.