הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 76410-12-20

בפני
כבוד ה שופטת נסרין עדוי-ח'דר

התובעים

  1. ס.ז.
  2. ס.מ.

נגד

הנתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

נקבע לקדם משפט ביום 16.1.2022, בשעה 09:30 .

כתבי וויתור על סודיות רפואית חתו מים בידי התובע ים ומאומת ים כדין, יומצא ו לנתבעת עד לא יאוחר מיום 24.3.2021 .

צד שבכוונתו לדרוש מענה בתצהיר לשאלון, תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי יעשה כן עד לא יאוחר מיום 11.4.2021 .

צד שנשלחה אליו דרישה כאמור, יענה עליה עד לא יאוחר מיום 18.5. 2021.

הצדדים יהיו רשאים להגיש את רשימת הבקשות (להלן - הרשימה) מטעמם, עד 20 ימים לפני מועד קדם המשפט. הצדדים יציינו את סוג הבקשה ויפרטו בתמצית את עניינה של כל בקשה. תשומת לב הצדדים לתקנה 49 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018. היה ותוגש הרשימה על ידי אחד הצדדים, יהא רשאי הצד שכנגד להשיב לה בכתב בתוך 14 ימים מיום המצאת המסירה לידיו.

הצדדים יגישו את רשימת העדים שבכוונתם להזמין למתן עדות. הרשימה תכלול בצד כל עד, פירוט תמציתי של הצורך ומטרת העדתו.
התובעים יגיש ו את רשימת העדים מטעמ ם 20 ימים לפני מועד קדם המשפט.
הנתבעת תגיש את רשימת העדים מטעמה 14 ימים לאחר מכן.

ניתנה היום, כ"ח אדר תשפ"א, 12 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.