הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 69668-05-19

בפני כב' סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעים

  1. ישראל הניג
  2. אוריאן הניג

נגד

נתבעות

  1. ח.י.צ. חברה לבנין פיתוח והשקעות (1998) בע"מ
  2. לונדון ייזום ובנין בע"מ

החלטה

1. בהמשך לדיון שהתקיים היום בתביעה, הנני ממנה את המהנדס מר יוסי לזר מרח' דוד פינסקי 57 חיפה (טל': 04-XXXX061), כמומחה מטעם בית המשפט על מנת שיבדוק את הדירה נשוא התביעה (להלן:"הדירה") ויחווה דעתו המקצועית בפערים העולים מחוות הדעת מטעם הצדדים.

2. בשלב זה, יישאו התובעים במחצית שכר טרחתו של המומחה והנתבעות תישאנה במחצית השנייה.

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או את הכנת חוות הדעת בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4. המומחה יתאם את ביקוריו בדירה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש לבדוק את הדירה תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנינה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

8. המזכירות תמציא החלטתי זו למומחה בית המשפט ולב"כ הצדדים .

ניתנה היום, י"א כסלו תש"פ, 09 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.