הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 6962-02-20

מספר בקשה:5
בפני
כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

מבקשים

  1. משה לוי
  2. רשתית חיפה (1995) בע"מ

נגד

משיבים
אברהם גולן

החלטה

לפניי בקשת המבקשים להורות על צירופם ומחיקת ם של בעלי דין.

באשר לבקשה לצרף את מר צעירי אייל ומר כהן גולן איתי אשר לטובתם רשומה הערת אזהרה על זכויותיו של התובע 1 במושכר מושא התובענה, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. ברע"א 9572/06 שירותי בריאות כללית נ' קורלנד ואח' נקבע כי:

"תקנה 24 לתקנות... מורה כי בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט לצוות על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. עיקר הפסיקה שעסקה בפירושה של תקנה 24 התמקדה בחלופה האחרונה המופיעה בתקנה: בשאלה מיהו אדם "שנוכחותו בבית המשפט דרושה...". הפסיקה הכירה בהיותו של אדם בעל דין "דרוש" במקרים שונים כגון: מקרה בו אי אפשר ליתן פתרון שלם ויעיל לתובענה, בלא שפסק הדין יחייב את פלוני ויהווה מעשה בית דין גם כלפיו".

במקרה דנן, לא שוכנעתי כי צירופם של מר אייל ומר כהן (אשר נכון להיום אינם בעלי זכות במושכר) כ"תובעים " בתיק, דרוש לצורך בירור התובענה מה גם אין לנקוט בצעד קיצוני שבו "כופים" על אדם להיות תובע בתיק מבלי שהוא נתן את דעתו לכך. יחד עם זאת, אני מורה לתובע מס' 1 להמציא העתק מכתב תביעתו לבעלי הערת האזהרה .

באשר לבקשה להורות על מחיקתם של התובעים 8 ו-9 (להלן - "העיזבונות"), ו תחתיה צירופם של יורשי המנוחה זהבה רוזנטל ז"ל ויורשי המנוחה אסתר בן מנחם ז"ל , נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל. אכן, כטענת המבקשים, בהתאם להלכה הנוהגת הרי שעיזבון אינו מהווה אישיות משפטית ועל כן אינו יכול להיות בעל דין. לפיכך, על המשיבים לתקן את כתב תביעתם כך שתחת התובעים 8 ו-9 יבואו יורשיהם בהתאם לצו קיום צוואה או צו ירושה שיוצג.

ניתנה היום, כ"ה סיוון תש"פ, 17 יוני 2020, בהעדר הצדדים.