הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 67897-10-18

בפני
כבוד ה שופט אחסאן כנעאן

תובעים
פלוני

נגד

נתבעים
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובתגובת ב"כ הנתבעת, הגעתי למסקנה כי אכן קיימת ראשית ראיה בעמוד שדרה מותני לקיומה של נכות המצדיקה מינוי מומחה רפואי, זאת בשים לב לתיעוד הרפואי שהוצג, לבדיקות הקליניות ולתוצאות בדיקת ההדמיה. על כן אני ממנה את פרופ' נמרו רוזן כמומחה מטעם בי ת המשפט בתחום האורטופדי אשר מתבקש לחוות דעתו באשר:

א. למצבו הרפואי של התובע הנובע מן התאונה נשוא התובענה;
ב. לקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה;
ג. לנכותו הצמיתה של התובע (אם קיימת) ככל שנובעת היא מן התאונה נשוא התובענה;
ד. לנכותו הזמנית של התובע (היינו: תקופת אי הכושר לעבודה) בעקבות התאונה נשוא התובענה;

2. התובע ימציא כתב ויתור על סודיות רפואית למומחה וכן לנתבעת בתוך 15 יום מהיום.

3. כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה שמונה וכן לצד שכנגד תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו והנוגעים לעניין שבמחלוקת, למעט חוות דעת של מומחה. ב"כ התובע ידאג להמצאת המסמכים בתוך 15 יום מהיום וחברו יפעל להמצאתם בתוך 15 יום מיום קבלת (למעט מסמכים אשר העתקם הומצא על ידי התובע).

4. התובע יעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לקיום הבדיקות.

5. הנני קובע שכר טרחתו של המומחה שמונה בסך של 5,000 ₪ כולל מע"מ אשר ישולם לו על ידי הנתבעת. אולם, אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה נשוא תיק זה, יתכן ויקוזז שכר טרחתו של המומחה מן הפיצוי שי יפסק לתובע.

6. שימת לב המומחה מופנית ל-
א. הוראות תקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986 , לפיה אין להביא בפני המומחה הממונה על ידי ביהמ"ש חוות דעת רפואית של מומחה אחר לגבי התאונה בה עסקינן;
ב. פסיקת בית המשפט העליון קובעת כי גם מסקנות של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אסור שתובאנה בפני המומחה.

7. דוחה את ישיבת קדם המשפט ליום 14/10/20 בשעה 9:30.

8. המזכירות תמציא העתק ההחלטה למומחה.

ניתנה היום, כ"ח אדר תש"פ, 24 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.