הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 6783-12-18

מספר בקשה:15
בפני
כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובעים

  1. אורלי אברהמי
  2. אלי אברהמי

נגד

הנתבע
מיכאל אברהם

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבע מיום 14/01/20 לדחיית התביעה על הסף (להלן: "הבקשה").

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ראיתי לדחות את הבקשה וזאת מכמה טעמים.
אנמק:

2. כבוד הרשמת הבכירה מ. פרבר (המותב שדן בהליך, בראשיתו), בהחלטתה מיום 29/11/19 נעתרה לבקש ה לתיקו ן כתב התביעה (בקשות מספר 8 ו-9 ) ובתוך כך הוגש כתב תביעה המתוקן .

ככל שהנתבע סבור היה כי ההיעתרות לבקשה הייתה שלא כדין או שנפלה בה טעות (ואינני קובעת כי אומנם כך ), אזי היה עליו להגיש בקשה מתאימה, במועד הרלוונטי, למותב שנתן את ההחלטה ובמסגרתה לטעון, בין היתר, את טענותיו לגופם של דברים לרבות באשר לעניין ההמצאה של ההחלטות (ובכללן זו מיום 22/10/19). בית משפט זה, אך ברור, אינו יושב כערכאת ערעור על החלטת כבוד הרשמת הבכירה.

3. למקרא כתב התביעה, לא ניתן לומר כי התביעה השִטרית נזנחה כליל ולא ניתן בשלב זה לבודד את הפן השִטרי מהפן החוזי.

לשם הכרעה בסוגית ההתיישנות יידרש בית המשפט לבחון היבטים אלה, עובדתית ומשפטית [ לרבות בחינת הסכם השכירות אשר צורף לכתב התביעה המתוקן, הצדדים לו (מעמדה של הגב' אורלי אברהמי – התובעת 1)] והתחייבויותיהם .

ודוק – המסכת העובדתית המולידה, כפי הנטען, את הזכות לסעד הכספי , עומדת הן ביסוד העילה החוזית והם ביסוד העילה השטרית.

על שום כך לא ניתן להכריע בסוגיית ההתיישנות בעת הזו ובוודאי שלא לסלק את התביעה ל הסף מכוחה.

4. לטענות השִטריות, מטיבן, ובכללן אלו הנוגעות לפגמים היורדים לשורש השטר (כפורט בבקשה ובתשובה לתגובה), נדרש ה כבוד הרשמת הבכירה ובתוך כך, ניתנה החלט תה בתאריך 22/0 8/19 אשר הורתה על קבלת ההתנגדות שהגיש הנתבע.

מאליו, לטענות אלה יידרש בית המשפט במסגרת ההליך העיקרי ואין בהן כדי להביא בשלב זה למסקנה לפיה התובעים לא יוכל ו לקבל, על יסוד טיעוניהם, את הסעדים הנעתרים בתביעה.

5. בענייננו, סבורה אני, והדברים נאמרים בזהירות המתבקשת, כי כתב התביעה מגלה עילה וכידוע, סילוק על הסף הוא אמצעי שיש להפעילו בזהירות רבה ובמשורה.

6. במסגרת ההליך יידרש בית המשפט לכלל טענות הצדדים, לרבות לזו הנוגעת לסכומים שהתקבלו במסגרת ההליך שהתנהל בבימ"ש השלום בהרצליה (ת"ט 6812-08-08) ופסק הדין שניתן בתאריך 30/11/08.

7. מבלי לגרוע באמור אומר כי התוצאה דלעיל וקיום הליך אחד במסגרתו תוכרע המחלוקת בכללותה, תשרת את שני הצדדים, לא תכביר הוצאות ונכונה היא גם מטעמי יעילות וחסכון בזמנם של הצדדים ובזמן שיפוטי.

סיכום:

8. הבקשה לסילוק על הסף נדחית.

בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות.

9. על התובעת 1 (הגברת אברהמי, כפי שהוגדרה בכתב התביעה המתוקן) להגיש ייפוי כוח מתאים לתובע מספר 2 או לחילופין להודיע על ייצוג משפטי / החלטה בדבר אי נטילת ייצוג כאמור, וזאת עד ליום 19/03/20. אחר זאת, ייקצב המועד לשם הגשת כתב הגנה מתוקן.

המזכירות תמציא לצדדים החלטה זו ואת התובע 2 תעדכן טלפונית, בשים לב לכך שהוא אנו מיוצג, תוך רישום הערה מתאימה בתיק.

ניתנה היום, כ' אדר תש"פ, 16 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.