הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 67686-03-16

בפני
כב' השופט יעקב וגנר, שופט בכיר

תובעים

מדינת ישראל

נגד

נתבעים

 1. מוסא דיאב חסן אסעד
 2. מוחמד דיאב חסן אסעד
 3. עבדאללה דיאב חסן אס-סעד
 4. צאלח בן חוסין עבדול רחמן סעדי
 5. סעדיה מוחמד דיאב
 6. סעדיה סלים סולימאן
 7. סעדי אחמד סולימאן
 8. סעדיה מחמוד סלימאן
 9. סעדיה חוסין חסן
 10. מחמד חסן סעדיה
 11. סעדיה מחמוד חסן
 12. סעדיה חסן מחמוד
 13. זובידאת פאטמה פאיז
 14. סעדי סאלח חוסין
 15. מחמד פאיז סעדי
 16. אחמד פאיז סעדי
 17. עקל פאיז סעדי
 18. ודחה פאיז סעדי
 19. רוזה פאיז זבידאת
 20. וטפה פאיז סעדי
 21. לובאני אמנה פאיז
 22. אבראהים סעדי
 23. סעדי תאופיק אחמד
 24. רמונדה סעדי
 25. השאם סעדי
 26. פאיז סעדי
 27. סאלח סעדי
 28. רנדה סעדי
 29. פאטמה סעדי
 30. אמנה סעדי
 31. תמאם סעדי
 32. מחמוד סעדי
 33. חתאם סעדי
 34. סעדיה עלי אחמד
 35. סעדי יוסף אחמד
 36. רחיבי אמינה אחמד
 37. סעדה סעדי
 38. אמנה סעדי
 39. אח'לאס חג'יר
 40. סעדי סעדיה אחמד
 41. זכיה סעדי
 42. עלי סעדי
 43. סעדי עדנאן מוסטפא
 44. סעדי מוחמד מוסטפא
 45. ג'מיל סעדי
 46. סעדי פאיז מוסטפא
 47. סעדי אמאל מוסטפא
 48. אבו ג'יש נג'אח מוסטפא
 49. סעדיה סאג'דה מוסטפא
 50. סוהילה עבדאלראזק סעדי
 51. סעדיה שחאדה ארחים
 52. סעדי סאלח רחיים
 53. סעדיה מוחמד רחיים
 54. חסן רוחיים חסן סעדי
 55. אברהים רוחיים חסן סעדי
 56. חוסון רוחיים חסן סעדי
 57. סעדיה חיסן ארחים
 58. עזאלדין נימר סעדי
 59. מוחמד נימר סעדי
 60. אחמד נימר סעדי
 61. סעדי מוחמד נימר
 62. עלא אלדין סעדי
 63. פרחאן סעדי
 64. מוחמד סעדי
 65. ריאד סעדיה
 66. איאד סעדיה
 67. היתם סעדיה
 68. מוחמד סעדיה
 69. ח'אלד סעדי
 70. אבראהים סעדי
 71. יוסף סעדי
 72. עבד אלמג'יד סעדי
 73. סאלח סעדיה
 74. אחמד סעדי
 75. גדיר תלג'ה אבראהים
 76. גדיר זריפה מוחמד
 77. רחייל עריפה מוחמד
 78. יוסרא סעדי
 79. זאיד עלי סעדי
 80. סאלח עלי סעדי
 81. אמל עלי סעדי
 82. חסן עלי סעדי
 83. מג'דלין עלי סעדי
 84. ערפאן עלי סעדי
 85. ג'עפר עלי סעדי
 86. דלל עלי סעדי
 87. אחמד עלי סעדי
 88. מג'די עלי סעדי
 89. אבראהים עלי סעדי
 90. מאג'ד עלי סעדי
 91. יוסף עלי סעדי
 92. פאתן עלי סעדי
 93. אח'לאס עלי סעדי
 94. זריפה עלי סעדי
 95. עריפה עלי סעדי
 96. דאהר עלי סעדי
 97. עוטפיה סעדי

החלטה

קדם משפט נקבע ליום 22.3.17 בשעה 09:30.

לקראת מועד הדיון יגישו הצדדים, במידה וטרם הגישו, תצהירי עדויותיהם הראשיות של כל עדיהם:
התובעת תגיש תצהיריה תוך 45 יום מהיום.
הנתבעים יגיש תצהיריו תוך 30 יום לאחר מכן.
התצהירים יועברו במישרין ע"י הצדדים זה לזה. לתצהירים יצורפו מסמכים רלוונטיים אשר יש בכוונת הצדדים להגישם במהלך הדיון.
 
עד אשר איננו בשליטת בעל הדין, יגיש בעל הדין בתוך המועדים הנ"ל, בקשה מנומקת ויוכל לזמנו לעדות לאחר מתן החלטה בעניין זה.
 
הצדדים יחליפו בניהם את המסמכים הרלוונטיים ללא יוצא מן הכלל ויודיעו זה לזה בתוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים אם יש התנגדות להגשת מסמך מסוים כראיה ואם יש צורך לזמן את העד עורך המסמך לחקירה. הוצאות המשפט יפסקו גם בהתחשב בעמדת הצדדים ובצורך בשמיעת עדים כאשר יתברר בסופו של דבר שניתן היה לוותר עליהם.

התיק נקבע לתזכורת פנימית ליום 31.10.16.
בקשות לדחיות מועד או אחרות לא יטופלו אלא אם יוגשו 7 ימים לפחות לפני המועד הקבוע.

ניתנה היום, ה' תמוז תשע"ו, 11 יולי 2016, בהעדר הצדדים.