הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 62979-06-16

לפני כבוד השופטת מירב קלמפנר נבון
התובעת
משבצת שרותי מתמטיקה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גרשוני ואח'

נגד

הנתבע
מוחמד זידאן ת.ז. XXXXXX288
ע"י ב"כ עוה"ד זידאן ואח'

פסק דין

לפני תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים , הפרת סימני מסחר, עשיית עושר וכן עוולות מסחריות.

 1. התובעת טוענת כי היא הוצאת ספרים מהמובילות בארץ בתחום ספרי הלימוד וספרי המבחנים במתימטיקה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה. לטענתה, התובעת היא הבעלים הבלעדיים של הזכויות לרבות מכוח דיני זכויות היוצרים ודיני סימני המסחר, בספרי המתימטיקה השונים אשר פותחו על ידה או על ידי מי מטעמה.
 2. התובעת טוענת כי הספרים המקוריים כתובים וערוכים על ידה ונמכרים על ידי מפיציה, לבעלי חנויות ו ספריות לצורך מכירתם לצרכן לשימוש אישי, ביתי ושאינו מסחרי. התובעת טוענת כי היא משקיעה בפיתוח ופרסום הספרים השונים , סכומי כסף לא מבוטלים ונהנית מהמוניטין אשר נצבר לה בקשר אליהם.
 3. התובעת טוענת כי הנתבע עוסק במכירה ושיווק של ספרים ובין היתר במכירת ספרים מזויפים הנחזים להיות הספרים המקוריים, אשר מפרים את זכויות היוצרים וסימני המסחר המוכרים של התובעת.
 4. לטענת התובעת ביום 23/7/15, בעקבות מידע מודיעיני אשר נמסר לתובעת, נערכה פשיטה משטרתית בעסקו ובביתו של הנתבע , על מנת לבדוק, בין היתר האם התובע אכן מוכר בחנותו ספרים מזויפים המפרים את זכויות היוצרים של התובעת. במסגרת אותה פשיטה, נתפסו ברשות הנתבע במחסן הנמצא מעל חנותו של הנתבע 280 ספרים מזויפים, הנתבע הודה כי המחסן שייך לו ונפתח כנגדו תיק פלילי.
 5. התובעת טוענת כי הנתבע החזיק עותקים מזויפים של ספרי התובעת, אותם העמיד לרשות הציבור מכר ושיווק באופן מסחרי, כמוצרים הנחזים להיות מקוריים, כחלק מפעילותו העסקית השגרתית. פעולות אלו עשה הנתבע, כך לטענת התובעת, ללא כל אישור ומבלי ששולמה כל תמורה לתובעת, כאשר במעשיו אלו הנתבע מפר את זכויות היוצרים של התובעת ומתעשר ולא במשפט על חשבונה.
 6. לטענת התובעת, עושה הנתבע שימוש מפר בסימן המסחרי המוכר היטב של התובעת ובכך גורם הנתב ע לדילול ושחיקתם של סימני המסחר, באופן המפחית מערכם ופוגע ביכולת הצרכן לזהות את הספרים המקוריים של התובעת כשייכים לה ואף גורם נזק חמור למוניטין של התובעת. התובעת טוענת כי הדבר אף גורם לפגיעה בהכנסותיה.
 7. התובעת טוענת עוד כי הנתבע מפיק טובת הנאה מקניינה הייחודי והמקורי של התובעת, ללא כל זכות שבדין. לטענת התובעת, מכירת הספרים המזויפים כאשר הם נושאים סימנים מטעים ומוצגים לצרכן כספריה המקוריים של התובעת, מטעה את קהל הצרכנים לחשוב כי מדובר במוצרי התובעת ועולה לכדי עוולת גניבת העין. מעשי הנתבע מכבידים ומקשים על מכירת מוצרים מקוריים של התובעת.
 8. לטענת התובעת, הנתבע גוזל מהתובעת את פרי עמלה, פוגע במוניטין שלה וזכותה לקניין ומשכך, עליו לפצותה בסך של 150,000 ₪ ומכאן תביעתה אשר לפני.
 9. הנתבע טוען כי הוא עובד שכיר של עמותת אלאחלאס, אשר בבעלותה חנות הספרים בה בוצעה הפשיטה המשטרתית ונתפסו הספרים האמורים בתובענה. לטענתו, אין מדובר בעסק פרטי שלו ואין לו כל עניין בהכנסות העמותה ומשכך, אין יריבות בינו לבין התובעת.
 10. עוד טוען הנתבע כי הספרים נשוא כתב התביעה, נרכשו בתמורה ובתום לב מחברת אלשאפעי, כנגד חשבוניות מס כחוק. לטענת הנתבע, המשטרה טרם קבעה כי הספרים מזויפים וככל שהם אכן מזויפים לא הייתה לו אפשרות לדעת כי הם מזויפים ואין לאף אדם סביר האפשרות לדעת כי הם אכן מזויפים. הנתבע טוען כי לא ננקטו כנגדו הליכים פליליים והוא עצמו נפל קורבן לספק , כאשר העמותה שילמה עבור המוצרים את מלוא התמורה.
 11. הנתבע טוען כי מדובר בכמות קטנה מאד של מוצרים, הוא ידע על החשד לזיוף ספרים רק כאשר פשטה המשטרה על החנות, הוא לא חשד בזיוף בעת רכישתם, אין קשר סיבתי בין מעשיו לבין נזקי התובעת הנטענים והמוכחשים על ידו ומשכך עתר הנתבע לדחיית התביעה כנגדו.
 12. בסיכומיו העלה הנתבע טענה אשר לא בא זכרה בכתבי טענותיו ואף לא בעדותו ולפיה כלל אין מדובר בו עצמו, בכתב התביעה , אלא שקיימים אנשים נוספים בכפרו אשר שמם כשמו ויתכן כי אחד מהם הוא הנתבע הנכון. לכך השיבה התובעת בסיכומיה כי הנתבע אישר בעדותו שאין כלל טעות בזיהוי והוא זה אשר בביתו נערך החיפוש המשטרתי ובחנות עליה הוא אחראי כמו גם במחסנים הצמודים לאותה חנות נמצאו הספרים, אותם רכש הוא עצמו.
 13. הצדדים מילאו ידיי להכריע בסכסוך על דרך הפשרה בהתאם לסמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט.
 14. לאחר ששמעתי את הצדדים ועדיהם, שקלתי טענותיהם ועיינתי עיין היטב בחומר הראיות כמו גם בתיק המשטרה אשר הוגש לתיק בית המשפט , אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 65,000 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (29/6/16) ועד ליום התשלום המלא בפועל.

כן יישא הנתבע בהוצאות התובעת בסך של 2000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 5000 ₪. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
15. פסק הדין ניתן לאחר שקילת טענות הצדדים ללא נימוקים כפי המקובל והראוי בפסיקה על דרך הפשרה.
16. נוכח אופן סיום ההליך ניתן בזאת פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה, ככל שתחול.

ניתן היום, י"ח שבט תשע"ז, 14 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.