הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 59319-11-15

בפני
כבוד השופטת שולמית ברסלב

תובעת
ב.א
ע"י ב"כ עוה"ד איתי בוחניק ואח'

נגד

נתבעים

  1. ועד לב העיר חיפה
  2. איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ארז בלוך ואח'

נגד

צד ג' 1. א.ש.ל. מעליות בע"מ חפ 512883398
2. יעקב טל הנדסת חשמל ומעליות ע"מ 001382480

החלטה

נוכח הפער בין חוות דעת הצדדים וההודעה המוסכמת מיום 16.8.16 - אני ממנה בזה את ד"ר נורמן דורון כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי (להלן: "המומחה") על מנת שיבדוק את התובעת ויחווה את דעתו בקשר למצבה של התובעת עקב התאונה מיום 5.11.02 מושא התביעה (להלן: "התאונה") והקשר של הממצאים לתאונה. כמו כן, יתייחס המומחה לתקופת אי כושר/נכות זמנית.

1. כל אחד מהצדדים ימציא העתק של כל המסמכים הרפואיים שברשותו הנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת, הן למומחה והן לצדדים האחרים בתיק זה: התובעת תמציאם תוך 15 ימים מהיום והנתבעת תוך 15 ימים לאחר מכן.

2. התובעת מתחייבת לעמוד לבדיקות על ידי המומחה או כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעת. על ב"כ התובעת לתאם בהקדם עם המומחה מועד לבדיקת התובעת.

3. שכר טרחתו של המומחה יקבע על ידי המומחה וישולם לו ישירות, בשלב זה, על ידי שני הצדדים, בחלקים שווים, מיד בסמוך לאחר שהמומחה יקבע את שכר טרחתו ובטרם יחל במלאכתו.
עפ"י הנוהל המקובל בבית משפט השלום בחיפה, שכ"ט המקסימלי של המומחה יעמוד על 4,600 ₪ בצירוף מע"מ כחוק (לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות).
כמו כן, בהתאם להנחיה, כולל שכר טרחה זה תשובות לשאלות הבהרה, אלא אם כן מדובר בשאלות "מכבידות" בגינן יוטל השכר על הצד "המכביד".

4. הפניה למומחה תעשה רק לאחר שהתובעת תפקיד בקופת בית המשפט את חלקם לכיסוי שכ"ט המומחה, על התובעת להמציא למומחה את שובר ההפקדה טרם הבדיקה.

5. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו, במידת האפשר, תוך 60 יום ממועד קבלת כל החומר.
אם מכל סיבה שהיא נבצר מהמומחה ליתן את חוות דעתו בתיק זה - יודיע על כך לבית המשפט תוך 15 יום מהיום.
הצדדים יפנו במשותף ישירות למומחה.

6. בקשה למשלוח שאלות הבהרה תומצא לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והצד שכנגד יגיב תוך 15 יום לאחר מכן. העדר תגובה יחשב כהסכמה.

7. התיק יובא לפניי עם קבלת חוו"ד ולא יאוחר מיום 15.1.17.

8. בהעדר כתבי הגנה/בקשה למתן פסק דין, כאמור גם בהחלטה מיום 14.7.16, תמחק ההודעה לצד ג' ללא אתראה נוספת.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים ולמומחה (ד"ר נורמן דורון).

ניתנה היום, י"ח אב תשע"ו, 22 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.