הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 54669-03-16

בפני
כב' השופטת הבכירה כאמלה ג'דעון

תובעים

1.נחום גורדון ת.ז XXXXXX031
2.אושרה גורדון ת.ז XXXXXX541
ע"י ב"כ עוה"ד ט. רבינוביץ

נגד

נתבעת

קבוצת א. דורי בע"מ מ.ח 5200369660
ע"י ב"כ עוה"ד ש. קוזוקין

פסק דין

1. לפניי תביעה בגין ליקויי בנייה.

2. ביום 8.4.2011 רכשו התובעים דירת מגורים בת חמישה חדרים, מאת הנתבעת קבוצת א.דורי בע"מ, שהינה חברה העוסקת בבניית דירות ומכירתן.

החזקה בדירה הועברה לידיהם ביום 29.10.2013.

3. לטענת התובעים, לאחר קבלת החזקה בדירה לידיהם, התגלו בה ליקויים שונים. ניסיון להסדיר את עניין הליקויים הנ"ל מחוץ לכותלי בית המשפט לא צלח, ומשכך, ביום 25.3.16, הגישו התובעים את התביעה דנן שבה עתרו לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי בסכום של 144,566 ₪, הכולל בין היתר, סך של 65,250 ₪ בגין עלות תיקון הליקויים לרבות פיקוח הנדסי , על פי חוות דעת הנדסית מיום 19.8.2014 , ערוכה על ידי המהנדס מר אברהם בן עזרא מחברת "בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ" .

מטעמי אגרה, העמידו התובעים את תביעתם על סכום של 100,000 ₪.

4. הנתבעת הכחישה את טענות התובעים, והגישה חוות דעת נגדית , מיום 18.12.16, ערוכה על ידי המהנדס מר אדר פריצקי מחברת "טרמינל שירותי הנדסה ובדק בית בע"מ" (להלן " פריצקי"), שלפיה הוערכה עלות תיקון הליקויים בדירה בסכום כולל של 8,014 ₪.

5. ביום 16.11.16 מונה המהנדס והשמאי מר צביקה רום כמומחה מטעם בית המשפט (להלן "מומחה בית המשפט"). אין מחלוקת כי עסקינן במומחה שאינו מהווה מומחה מוסכם מטעם הצדדים (ראה פרוטוקול הדיון מיום 14.11.16). בחוות דעתו מיום 30.8.17 העריך מומחה בית המשפט את עלות תיקון הליקויים בדירה בסכום כולל של 25,766 ₪ (20,020 ₪ עלות תיקון הליקויים, 2,002 ₪ פיקוח הנדסי, 3,744 ₪ מע"מ).

6. לאחר קבלת חוות הדעת, הגישו הצדדים תצהירי עדויות ראשיות מטעמם, וביום 21.6.18 נחקר המומחה מטעם בית המשפט על חוות דעתו על ידי שני הצדדים. לאחר החקירה הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

7. דיון

התובעים חלקו בסיכומיהם על חלק מקביעותיו של המומחה מטעם בית המשפט.

אדון להלן בהסתייגויותיהם הנ"ל כדלקמן:

8. חיבור המעקה

הוכח כי קיימת אי התאמה בהתקנת המעקה המזוגג ביציאה מהמרפסת, באופן היוצר מרווח של 5-6 ס"מ מהקיר.

מומחה בית המשפט אישר את קיום הליקוי, אם כי קבע כי בתכנית המכר לא צוינה מידה, כי המרווח סביר ובטיחותי, וכי לא נמצא פגם אסתטי.

יחד עם זאת, במענה לשאלות ההבהרה מטעם התובעים, הוס יף מומחה בית המשפט וקבע כי יידרש להחליף קטע ממעקה הזכוכית בעלות של כ 500 ₪ (לא כולל מע"מ ופיקוח הנדסי) (תשובתו לש אלה 1 לשאלות ההבהרה).

הנני מאמצת את קביעתו הנ"ל של המומחה אשר לא הופרכה, ופוסקת פיצוי בגין ליקוי זה בסך של 500 ₪ (לא כולל מע"מ ופיקוח הנדסי).

9. ניקוי פני מעקה מכתמי בטון לרבות פירוק קטע מהמעקה לצורך הניקוי

במענה לשאלת הבהרה מטעם התובעים (שאלה מס' 2), קבע מומחה בית המשפט כי יש צורך בפירוק קטע מהמעקה שעליו נמצאים כתמי בטון לצורך הניק וי, בעלות נוספת של 250 ₪.

קביעה זו לא הופרכה, ומשכך, יש להוסיף פיצוי זה על העלות הכוללת הנקובה בחוות דעתו.

10. פירוק נוסף של מעקה המצוי במרפסת

הוכח כי קיים שבר בשיש המעקה המצוי במרפסת.

מומחה בית המשפט אימץ את קביעת המומחה מטעם הנתבעת שלפיה ניתן להסתפק בתיקון השבר כ מפורט בחוות דעתו של מר פריצקי (עמ' 14), ללא צורך בפירוק נוסף של המעקה, וקביעתו הנ"ל לא נסתרה.

על כן אין מקום לקביעת פיצוי נוסף מעבר לפיצוי בסך של 500 ₪ שנקבע בסעיף 8 לעיל, בעבור פירוק והרכבה מחדש של המעקה, לצורך תיקון השיש.

11. זיגוג מעל אדן החלון

התובעים טענו כי הזיגוג מעל אדן החלון אינו מחוסם ורבוד, כמתחייב מתקן ישראלי ת"י 1099 חלק 1.1, סעיף 3.2.5.3 (ראה ת/2, בעמ' 2).

מומחה בית המשפט קבע כי הזיגוג הינו מחוסם.

לעניין הריבוד, הנתבעת לא הציגה אישורי יצרן להוכחת קיום הריבוד, כפי שנדרשה לעשות אף על ידי המומחה מטעמה (עמ' 16 בחוות דעתו), ומשכך הנני מאשרת את הפיצוי בסך של 450 ₪ (ללא מע"מ ופיקוח הנדסי) בגין ליקוי זה.

12. מיקום נקז המקלחת ועלויות נלוות

הוכח כי נקז המקלחת הותקן במרכז תא המקלחת ולא בפינת הקירות כפי שצוין בתכנית המכר.

מומחה בית המשפט קבע כי לא מצא פגם במיקום הנקז וכי הדבר אינו מנוגד להוראות למתקני תברואה (להלן "הל"ת"). אולם עיון בהוראות ההל"ת אשר הוגשו וסומנו כמוצג ת/4 מלמד כי מיקום הנקז במקלחת אינו עומד בהתאמה להוראות הנ"ל, ומשכך הנני מאשרת את קיומו של הליקוי הנ"ל, ואת עלות תיקונו בסך של 1,100 ₪ (ללא מע"מ ופיקוח הנדסי).

13. אוורור של חדרים שונים בדירה

הוכח על פי חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט כי קיימת סטייה מ תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן " תקנות התכנון והבניה") (סעיף 2.21) לגבי שטח אוורור בשלושה חדרים כדלקמן:

בחדר מס' 2 – גודל החדר הינו 8.97 מ"ר. על פי התקנות נדרש חלון ששטחו 0.718 מ"ר, ואולם בפועל השטח המאוורר עומד על 0.6698 מ"ר, קרי 93.3% מהתקן.

בחדר מס' 3 – גודל החדר הינו 9.11 מ"ר. על פי התקנות נדרש חלון ששטחו 0.723 מ"ר, ואולם בפועל השטח המאוורר עומד על 0.662 מ"ר, קרי 91.5% מהתקן.

בחדר הממ"ד - גודל החדר הינו 9.15 מ"ר. על פי התקנות נדרש חלון ששטחו 0.732 מ"ר, ואולם בפועל השטח המאוורר עומד על 0.659 מ"ר, קרי 90% מהתקן.

מומחה בית המשפט קבע כי אין זה סביר בשלב זה להגדיל אף אחד מהחלונות דלעיל " היות ודרישה זו תחייב גם שינוי בחזית הבניין והיתר", וציין שרכיבים אלו נתונים להכרעת בית המשפט.

התובעים עתרו לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי בגין החלפת החלונות הנ"ל או לחילופין בגין ירידת ערך.

אינני מאשרת פיצוי בגין הליקויים הנ"ל, מהטעמים שלהלן:

א. קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בדבר חוסר סבירות התיקון, לא נסתרה על ידי התובעים.

ב. דרישת הפיצוי בגין ירידת ערך טעונה הוכחה, קל וחומר משעסקינן בסטייה מזערית כמצוין לעיל, ומשלא הוגשה חוות דעת שמאית מטעם התובעים התומכת בטענה זו, הנני קובעת כי התובעים לא הוכיחו זכאותם לפיצוי בגין הליקוי הנ"ל.

14. מיקום דלת בניגוד לתוכנית

התובעים טענו כי הדלת של חדר מספר 3 בנויה בניגוד לתוכנית הדירה , לאור בליטת עמוד בסמוך לצירי הדלת.

למרות שהמומחה מטעם בית המשפט אישר שמיקום הדלת הינו בניגוד לתכנית, הוא שלל קיומו של ליקוי בגין כך, וקביעתו הנ"ל לא נסתרה.

משכך, אינני מאשרת פיצוי בגין ליקוי נטען זה.

15. דלתות שאינן מתאימות לייעודן

המומחה מטעם בית המשפט קבע כי על הנתבעת להציג אישור היצרן לגבי הדלתות שעליהן נמצאו מדבקות בדבר אי התאמתן לחדרים רטובים. דרישה דומה הועלתה גם על ידי המומחה מטעם הנתבעת. בהיעדר אישור כזה, קבע מומחה בית המשפט כי יש צורך בהחלפת הדלתות (עמוד 12 לחוות דעתו).

בחקירתו הנגדית העיד המומחה כי קיימת סבירות גבוהה שהדלת בחדר שירותי הורים (עליה לא מצא מדבקה כאמור), הינה זה ה לשאר הדלתות שעליהן נמצאו המדבקות האמורות, אך הוא לא יכול היה לקבוע זאת באופן וודאי (ראה עמ' 7, ש' 4-5).

במצב דברים זה, ומשלא הציגה הנתבעת אישור היצרן לגבי התאמת הדלת האמורה לחדרים רטובים, הנני מאשרת את הליקוי, ואת עלות תיקונו בסך של 800 ₪ (ללא מע"מ ופיקוח הנדסי) .

16. אף מים במעקה המרפסת

התובעים טוענים כי אין "אף פנימי" במרפסת וכי ליקוי זה דורש תיקון.

מומחה בית המשפט אישר כי לא קיים אף מים, אך קבע כי לא נדרש תיקון במקרה זה (ראה סעיף 2.09 לחוות דעת ו). בחקירתו הנגדית, הוא חזר על קביעתו הנ"ל, והבהיר כי תפקידו של אף מים הוא לנתק את המשיכה הקפילרית של המים, וכי במקרה דנן, השיפוע של מעקה המרפסת הינו תקין ולפיכך אין חשש שתהיה זרימת מים, ודבריו הנ"ל לא נסתרו (ראה עדותו בעמ' 10, ש' 13-20).

אי לכך, אינני מאשרת פיצוי בגין הליקוי הנטען הנ"ל.

17. ירידת ערך דירה

התובעים טוענים לירידת ערך דירתם בגין: א. סטיות בשטחי אוורור כמתואר בסעיף 13 לעיל. ב. היזק ראיה בחדר כביסה באופן שהתובעים רואים מה קורה בבית השכן דבר הפוגע בפרטיותם ובנוחותם על פי הנטען . ג. אי הצמדת מקום חניה נוסף.

הנני דוחה את דרישת הפיצוי בגין רכיב זה, מהנימוקים שלהלן:

א. סטיות בשטחי אוורור – בהעדר חוות דעת שמאית, לא יצאו התובעים ידי חובת הוכחת טענתם בדבר ירידת ערך הדירה הנובעת מליקוי זה, כמתואר בסעיף 13 לעיל.

ב. הטענה בדבר היזק ראיה – המומחה מטעם בית המשפט אישר את קיומו של קו הראייה דנן, אך קבע שאין בכך פגם (ראה סעיף 2.31 לחוות דעתו של מומחה בית המשפט). בנוסף לא צורפה חוות דעת שמאית התומכת בטענת התובעים בדבר ירידת ערך הדירה בגין ליקוי נטען זה.

ג. החניה הנוספת – דרישת התובעים להצמדת מקום חניה נוסף נעדרת כל בסיס חוזי (ראה סעיף 1.4.4 לחוזה המכר המגדיר את הדירה על ההצמדות שלה ), ו/או בסיס חוקי, שכן טענת התובעים לקיומו של "תקן חניה" המחייב הצמדת שתי חניות לתובעים, הועלתה בעלמא. לא זו אף זו, לא צורפה כל חוות דעת שמאית האומדת את עלות הפיצוי בגין אי התאמה נטענת זו.

18. סיכום ביניים

לאור מכלול הדברים שצוינו לעיל, הפיצוי המגיע לתובעים בגין הליקויים שנתגלו בדירה מסתכם בסך 29,755 ₪ ₪ לפי הפירוט כדלקמן:

סך של 20,020 ₪ בהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט.
סך של 500 ₪ (ראה סעיף 8 לעיל).
סך של 250 ₪ (ראה סעיף 9 לעיל).
סך של 450 ₪ (ראה סעיף 11 לעיל).
סך של 1,100 ₪ (ראה סעיף 12 לעיל).
סך של 800 ₪ ראה סעיף 15 לעיל).

סה"כ 23,120 ₪

בתוספת פיקוח הנדסי בשיעור 10% -סך של 2,312 ₪
ובתוספת מע"מ בשיעור של 17% - סך של 4,323 ₪

סה"כ 29,755 ₪ כולל מע"מ ופיקוח הנדסי.

19. עלויות דיור חלופי

לאור טיב הליקויים שהתגלו בדירה, ומשקבע המומחה מטעם בית המשפט כי אין כל צורך בפינוי הדירה, אין מקום לפסוק פיצוי בגין רכיב זה.

20. עגמת נפש

התובעים עתרו לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי בגין עגמת נפש בסך של 20,000 ₪.

בהתחשב בעובדה שרוב הליקויים שהתגלו בדירה הינם ליקויים שהשפעתם על חיי היומיום בדירה ועל השימוש הסביר בה, הינם מינוריים, אינני פוסקת פיצוי תחת ראש נזק זה.

21. זכות הנתבעת לביצוע תיקונים

מחומר הראיות התברר כי בשנים 2013-2014 התנהלו התכתבויות בין הצדדים בעניין הליקויים שבמהלכם נערכו מספר ביקורים על ידי הנתבעת. בנוסף התברר כי הנתבעת תיקנה חלק מהליקויים, אם כי לא לשביעות רצונם המלאה של התובעים.

במצב דברים זה, ולאחר בחינת הראיות וההתכתבויות אשר צורפו לתצהירי הצדדים בהקשר זה, שוכנעתי כי הנתבעת מיצתה את זכותה בביצוע התיקונים בדירה. בנוסף, וכפי שעולה מחומר הראיות, בין הצדדים נוצר משבר אמון, שאף הוא יקשה על המשך היחסים העסקיים ביניהם.

אשר על כן, הנני קובעת כי על הנתבעת לפצות את התובעים בגין הליקויים שהתגלו בדירה כמפורט לעיל.

22. ריבית והצמדה

התובעים עתרו להוספת ריבית על הסכומים שייפסקו, ממועד גילוי עילת התביעה ולא מיום עריכת חוות דעת מומחה בית המשפט. לשיטתם, מועד עריכת חוות הדעת מהווה בסיס לחישוב הצמדה, אולם חישובי ריבית לפי מועד זה הוא אקראי לחלוטין.

אין בידי לקבל טענה זו.

הסכומים שנקבעו על ידי המומחה מטעם בית המשפט מבטאים את שיעור הנזק נכון למועד עריכת חוות הדעת, ומשכך, זהו המועד הקובע לחישוב הפרשי הצמדה וריבית המגיעים לתובעים על הסכומים הנ"ל, על פי דין.

23. סוף דבר

לאור כל האמור לעיל, הנני מחליטה לקבל את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעת, לשלם לתובעים את הסך של 29,755 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד עריכת חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט ( 30.8.17) ועד התשלום המלא בפועל .

בנוסף, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים שליש מאגרת משפט, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

מלבד זאת, ולאור תוצאת ההליך, הנני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ג אב תשע"ט, 14 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.