הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 5437-12-18

בפני
כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

תובעת

צ'רלטון בע"מ

נגד

נתבע
גיל מלול

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 29/12/19, להלן הוראותיי להמשך ניהול ההליך.

אני מורה על הגשת עדויות ראשיות בדרך של תצהיר.

סדר הגשת התצהירים יהא כמפורט להלן:
עדויות התובעת יוגשו בתצהירים עד ליום 11/02/20.
עדויות הנתבע יוגשו בתצהירים עד ליום 25/03/20.

4. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.

5. לא תותר בהמשך ההליך הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.
עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, במועד הגשת התצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.

6. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).

7. על בעלי הדין להקפיד להמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תיעשה במישרין, בדרך הקבועה בדין, במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט והפרתה עשויה להוביל לחיוב בהוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ב' טבת תש"פ, 30 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.