הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 53862-09-17

בפני
כבוד ה שופטת שולמית ברסלב

התובע
פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד אריק איימצ'ט

נגד

הנתבעת
הכשרה הישוב חברה לביטוח בע"מ
ע"י עוה"ד גסאן אגברייה

החלטה

עם העברת התביעה לטיפולי אך ביום 7.8.2018 – אני קובעת ישיבת קדם משפט ליום 21.03.2019 שעה 09:00.
לקראת ישיבה זו ניתנות ההנחיות הבאות:
1. התובע ימציא לנתבעת כתב ויתור על סודיות רפואית תוך 15 יום מהיום (כולל פירוט כל המוסדות הרפואיים והרופאים אצלם טופל הן לפני התאונה והן לאחריה), אם וככל שטרם עשה/תה כן.
2. ניתן בזה צו הדדי לגילוי מסמכים תוך 30 יום מהיום.
3. שליחת שאלונים/בקשה לפרטים נוספים/בקשה לגילוי מסמכים ספציפי תעשה תוך 30 יום מהיום ותשובות תינתנה בתצהיר כדין תוך 30 יום לאחר מכן.
4. הצדדים יגישו תחשיבי נזק באופן הבא:
4.1 התובע תוך 60 ימים מהיום והנתבעת תוך 60 יום לאחר מכן.
4.2 כל צד יצרף לתחשיב הנזק מטעמו כל מסמך שיבקש להסתמך עליו במסגרת התחשיב. במקרים הרלוונטיים יש לצרף גם חו"ד אקטוארית.
4.3 כל צד ימציא לצד שכנגד עותק מתחשיב בד בבד עם הגשתו לתיק בית המשפט.
4.4 צד המגיש תחשיב נזק בהגשה מרחוק - ימציא בד בבד לבית המשפט עותק נייר של תחשיב הנזק, על נספחיו, ישירות לתיק (לא לסריקה).
5. התיק יובא לעיוני ביום 27.01.2019.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים גם בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, כ"ז אב תשע"ח, 08 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.