הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 50073-10-20

בפני
כבוד ה שופט אחסאן כנעאן

תובעת
פלונית

נגד

נתבעת
ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובתגובת ב"כ הנתבעת, הגעתי למסקנה כי אכן קיימת ראשית ראיה לקיומה של נכות המצדיקה מינוי מומחה רפואי. על כן אני ממנה את ד"ר אמיר גורי כמומחה מטעם בית המשפט בתחום א.א.ג, אשר מתבקש לחוות דעתו באשר:

א. למצבה הרפואי של התובעת הנובע מן התאונה נשוא התובענה;
ב. לקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה;
ג. לנכותה הצמיתה של התובעת (אם קיימת) ככל שנובעת היא מן התאונה נשוא התובענה;
ד. לנכותה הזמנית של התובעת (היינו: תקופת אי הכושר לעבודה) בעקבות התאונה נשוא התובענה;

2. התובעת תמציא כתב ויתור על סודיות רפואית למומחה וכן לנתבעת בתוך 15 יום מהיום.

3. כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה שמונה וכן לצד שכנגד תצלום של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו והנוגעים לעניין שבמחלוקת, למעט חוות דעת של מומחה. ב"כ התובעת ידאג להמצאת המסמכים בתוך 15 יום מהיום וחברו יפעל להמצאתם בתוך 15 יום מיום קבלת (למעט מסמכים אשר העתקם הומצא על ידי התובעת).

4. התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובעת יתאם עם המומחה מועד לקיום הבדיקות.

5. הנני קובע שכר טרחתו של המומחה שמונה בסך של 5,000 ₪ כולל מע"מ אשר ישולם על ידי הנתבעת. אולם, אם יסתבר כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בגין התאונה נשוא תיק זה, יתכן ויקוזז שכר טרחתו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובעת.
6. שימת לב המומחה מופנית ל-
א. הוראות תקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986 , לפיה אין להביא בפני המומחה הממונה על ידי ביהמ"ש חוות דעת רפואית של מומחה אחר לגבי התאונה בה עסקינן;
ב. פסיקת בית המשפט העליון קובעת כי גם מסקנות של ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אסור שתובאנה בפני המומחה.

7. נקבע לקדם משפט נוסף ליום 6.10.2021 בשעה 9:40.

8. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"א אייר תשפ"א, 23 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.