הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 48671-12-17

לפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

התובעת

דריקו אספנובה

נגד

הנתבעת
אינה שרייבמן

החלטה

בהתאם לפסק הדין שניתן היום, אני מורה על מינויו של השמאי מר אסף גסטפרוינד מרח' שיבת ציון 21 חיפה, לצורך הערכת שווי נכס הנמצא ברח' רמב"ן 27 א' חיפה, והידוע כגוש 12525 חלקה 6/1 במסגרת הליך לפירוק השיתוף בין הצדדים בנכס זה .

1. הצדדים ימציאו למומחה נסח טאבו מעודכן תוך 10 ימים מהיום .
המומחה יבחן האם יש מניעה שמקורה בקשרי עבודה עם מי מהצדדים, בהיכרות אישית או בכל סיבה אחרת, המונעת ממנו לערוך את חוות הדעת דנן ויודיע על כך לבית המשפט עם קבלת החלטה זו.
2. המומחה יישום את שוויו של הנכס ולצורך כך יבצע כל בדיקה נדרשת ברשויות הפועלות על פי חוק התכנון והבניה ויעיין בתוכניות בניין העיר החלות על הנכס, ככל הנדרש.
3. המומחה רשאי להיפגש עם ב"כ הצדדים והם רשאים להגיש לו מסמכים לצורך עריכת חוות הדעת, ככל שיידרש.
4. הצדדים יישאו בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים וזאת תוך 14 יום מקבלת דרישת שכר מאת המומחה. המומחה יחל בעבודתו רק לאחר שיוסדר תשלום שכרו. שכר טרחה כולל מתן מענה לשאלות הבהרה בהיקף סביר ובלבד שלא מדובר בשאלות "מכבידות".
5. המומחה יפעל להגשת חוות דעתו תוך 60 יום מהיום.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ט, 21 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.