הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 47660-03-17

בפני כבוד השופט יואב פרידמן
התובעת
פלונית

נגד

הנתבעות

  1. סיגלית נפתלוביץ ת"ז XXXXXX349
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ ח.פ. 520023185

החלטה

הנתבעות לא הודיעו דבר 3 חודשים מעת שניתנה עמדת התובעת, ונחשבות הן אפוא כמי שסירבו להצעה. לפיכך:
1. אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת על המצהירים להופיע לביהמ" ש למועד שיקבע להוכחות.

א. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
ב"כ התובעת י/תגיש תצהירי עדיו/ה עד 19.11.19.
ב"כ הנתבעות י/תגיש תצהירי עדיו/ה עד 19.01.20.
תצהירי חוקרים יוגשו בתום שמיעת ראיות התביעה.

ב. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק. כן יציין כל אחד מבעלי הדין את מספר העדים שעדותם אינה יכולה להיות מוגשת בתצהיר.

ג. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות הודעתו לביהמ" ש, ישירות לבעל הדין האחר.

ד. שום דבר האמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

ו. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

ז. יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השניה קודם למועד ש יקבע להוכחות.

2. נקבע לקדם משפט נוסף ליום 21.05.20 שעה 09:00.

ניתנה היום, י"ח אלול תשע"ט, 18 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.