הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 47603-12-18

בפני כב' סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעים

  1. חיים שולצמן
  2. אילנית שולצמן

נגד

נתבעים

  1. שכטמן ושות' חברה לבנין ופתוח בע"מ – מודיעה לצדדי ג'
  2. בוני ריינה בע"מ

צדדי ג'
בוני ריינה בע"מ
עומר ב.ר. יזום ובנייה בע"מ
אנואר בסול

החלטה

1. בזיקה להחלטתי המוקדמת מהיום ובהסכמת הצדדים, אני ממנה את המהנדס מר יצחק ברמן מרח' ארלוזורוב 11 תל אביב (טל': 03- 5238115) על מנת לבדוק את הדירה נשוא התביעה ולחוות דעתו בפערים בחוות הדעת מטעם הצדדים.

2. התובעים והנבתעים ישאו בשכרו של מומחה בית משפט באופן שווה (שליש לכל צד).

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או מתן חוות דעתו בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4. המומחה יתאם את ביקוריו בדירה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש לבדוק את הדירה תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנינה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

8. המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה בית המשפט ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ח' תשרי תש"פ, 07 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.