הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 45418-05-19

לפני כבוד השופט אחסאן כנעאן

התובע
פלוני

נגד

הנתבעים

  1. א.ו.ח מודיל בע"מ
  2. ח'טאר עיקאב
  3. וחיד עיקאב ח'טאר
  4. א.ש. מתכות צפון בע"מ
  5. בתי זקוק לנפט בע"מ

נגד

הצדדים השלישיים

  1. א.ש. מתכות צפון בע"מ
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הצד הרביעי
א.ו.ח מודיל בע"מ

פסק דין

תיק זה הוגש בחודש מאי 2019, כתביעה לנזקי גוף בגין תאונת עבודה נטענת מיום 18/6/12.

התובע לא צירף חוות דעת רפואית ובסעיף 19 לכתב התביעה טען כי המוסד לביטוח לאומי קבע לתובע נכות צמיתה בשיעור 20% והפעיל תקנה 15 במלואה. בנוסף ביקש התובע להסתמך על קביעת המוסד לביטוח לאומי ולשמור לעצמו את הזכות לתקן את כתב התביעה ולצרף חוות דעת ככל שבית משפט יבקש ממנו לעשות כן.

בכתבי ההגנה שהוגשו על ידי הנתבעים (כאשר הראשון שבהם הוגש בחודש פברואר 2020) התנגדו שהתובע יסתמך על קביעת המוסד לביטוח לאומי וברור היה כי על התובע להביא חוות דעת רפואית.

לאחר השלמת הגשת כתבי ההגנה, שארכה לא מעט זמן, קבעתי ביום 22/12/20 את התיק לישיבת קדם משפט ליום 1/6/21. ביום 30/5/21 הגי התובע "הודעה דחופה" בה טען בא כוחו כי קבע נסיבות אישיות לא יוכל להתייצב. עוד טען כי ההליכים המקדמיים בין הצדדים טרם הושלמו. לכן התבקשה דחיית מועד הדיון. הבקשה הוגשה ללא שצוינה עמדת יתר הצדדים. מאחר ונוכחתי כי לא צורפה חוות דעת ולא קוימו הליכים מקדמיים ביטלתי את מועד הדיון וביקשתי מהתובע לנמק פשר מחדל זה ןכן לנמק מדוע לא אמחק את תביעתו.

ביום 2/6/21 הגיש התובע תגובה בה נטען כי התביעה הוגשה ללא חוות דעת בשל מצב כלכלי קשה. עוד נטען כי הבקשה הוגשה לפי התקנות הישנות ויש לדון בה בהתאם. בתיק לא ניתנה שום החלטה בנושא חוות הדעת וחרף היות התובע אדם רגיל העניין נשכח ממנו. בתיק נקבעה ישיבה ראשונה והתיק עדין בתחילתו ואין מניעה כי בית משפט יאפשר לתובע להביא חוות דעת. המחיקה תגרום נזק אדיר לתובע מאחר והוא מרובה צדדים והוא הוגש על סף ההתיישנות.

אקדים ואומר כי הגעתי למסקנה שדין התביעה להימחק.

טענת התובע בדבר מצב כלכלי קשה לא הוכחה בראיה כלשהי ולא צורף תצהיר ומסמכים לתמוך בה. אין ממש כי יש לדון בתביעה לפי התקנות הישנות נוכח הוראות סעיף 180 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. יתרה מכך החלק הכללי בתקנות אלו כבר הוחל עוד קודם ליום 1/1/21. אינני צריך לתת הוראות מיוחדות לעניין חוות הדעת מקום שהתקנות קובעות (גם הישנות) כי יש לצרפה לכתב התביעה. אין לקבל את הטענה שהתובע הוא אדם רגיל מקום הוא שכר שירותיו של עורך דין שחזקה עליו כי הוא מיומן. יתרה מכך, משראה בא כוח התובע כי הנתבעות מתנגדות להסתמכותו על המל"ל מדוע לא פעל לקדם עניין זה? מדוע לא פעל להבאת חוות דעת? מדוע לא פעל להגיש בקשה לפטור אוו מהבאת חוות דעת בהתאם לתקנות הישנות בשל מצב כלכלי קשה? לבא כוח התובע הפתרונים. התיק אינו בתחילתו כפי שסבור בא כוח התובע, עברו מאז הגשתו שנתיים ואם התובע אינו פועל לקדמו אין לתת לו פרס. אין גם ממש בטענה כי יגרם נזק אדיר לתובע. אם בית משפט ימחוק את התביעה יהיה בידי התובע שנה לחדשה מבלי שתתיישן נוכח הוראות חוק ההתיישנות, תשי"ח – 1957. מא ידך הנזק שיגרם למתדיינים אחרים במידה ולא אמחק את התביעה הוא גדול יותר. בית משפט זה דן כיום ב- 900 תיקים והשארת התיק על כנו על מדף בית המשפט והתעסקות בבקשות ועניינים שהיה על התובע לקדמם מזמן היא שתגרום נזק על חשבון מתדיינים אחרים. לבסוף אין בפי התובע כל הסבר מדוע לא קיומו הליכים מקדמיים.

לכן נחה דעתי כי בשל התנהלות זו יש למחוק את תביעת התובע ולא לתת אורכות להגשת חוות דעת.

לפנים משורת הדין ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה.

ככל שבפי מי מהצדדים טענה להוצאות הוא רשאי להגיש תגובה של יותר מחצי עמוד בתוך 3 ימים.

ניתן היום, כ"ו סיוון תשפ"א, 06 יוני 2021, בהעדר הצדדים.