הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 4533-10-20

בפני
כבוד ה שופט אמיר סלאמה

תובע

פלוני

נגד

נתבעת
התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"

החלטה

בהתאם להחלטתי מיום 22.9.21, אני מורה בזאת על מינוי מומחה רפואי בתחום הנפשי. המומחה יהיה ד"ר יוסף לריה, מרח' הדקלים 6 רמת השרון 45220 אמת הדר 3636, טל: 0503337477, 0506264640, פקס: 09-XXXX602, מייל: [email protected]

המומחה ייתן חוות דעתו באשר: למצבו הרפואי של התובע ו/או לנכותו הצמיתה (ככל שקיימת) ו/או הזמנית (היינו תקופות אי כושר) כתוצאה מן התאונה מיום 19.2.20 וכן לקשר סיבתי בין מצב זה לבין התאונה.

התובע ימציא למומחה כתב ויתור על סודיות רפואית, תוך 15  ימים מהיום.

כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה הנ"ל, עם העתק לצד שכנגד, העתק של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו, הנוגעים לעניין שבמחלוקת. התובע ימציא מסמכים אלה תוך 15 ימים מהיום, והנתבעת בתוך 15 יום מהיום שתקבל את מסמכי התובע.

התובע יעמוד לבדיקות רפואיות במקום ובזמן שיורה המומחה, כאשר מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

שימת ליבו של המומחה מופנית להוראות תקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז 1986, הקובעת כדלקמן:
"תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה, ימציא הנפגע למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית."

כן מופנה המומחה להלכות בית המשפט העליון לפיהן אין להביא בפני המומחה מסקנות של ועדה רפואית של  המוסד לביטוח לאומי.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום מיום בדיקת התובע, אולם רק לאחר שישולם שכר טרחתו.

אני קובע את שכרו של המומחה על סך 6,000 ₪ בתוספת מע"מ.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה על ידי הנתבעת.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

תזכורת פנימית ליום 25.11.21

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשפ"ב, 01 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.