הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 42869-03-16

לפני כבוד השופט יהושע רטנר

התובעת

אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ

נגד

הנתבעים

ובעניין:

התובעת

הנתבעת
.1 תעבורה אחזקות בע"מ
2. משה אביטל
.3 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.4 א.י.מ. סלים הובלות בע"מ
.5 עבדאללה על אל דין
.6 מנורה חברה לביטוח בע"מ

  1. תעבורה אחזקות בע"מ
  2. תעבורה תפזורת (1995) בע"מ

מנורה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש לפסוק במחלוקת ביניהם על דרך הפשרה.

2. פשרה זו היא לפנים משורת הדין, מבלי שאף צד יודה בטענות הצד השני, ולאור הנסיבות המיוחדות של המקרה.

3. פשרה זו אינה מהווה תקדים ולא ניתן ללמוד ממנה במקרים אחרים.

בתיק 42869-03-16

4. הנתבעים 1 עד 3, באמצעות הנתבעת 3, ישלמו לתובעת סכום של 40,125 ש"ח ₪, לסילוק סופי, מלא ומוחלט של התביעה.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 20.3.16 ועד היום.
כמו כן הנתבעים 1 עד 3, באמצעות הנתבעת 3, ישלמו לתובעת שיפוי בגין 30% מאגרת בית המשפט בה נשאה (משוערך להיום) , וכן שכ"ט עו"ד בסך 6,100 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
התשלום יעשה תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
5. הנתבעים 4 עד 6, באמצעות הנתבעת 6, ישלמו לתובעת סכום של 93,625 ₪ לסילוק סופי, מלא ומוחלט של התביעה.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 20.3.16 ועד היום.

6. כמו כן הנתבעים 4 עד 6, באמצעות הנתבעת 6, ישלמו לתובעת שיפוי בגין 70% מאגרת בית המשפט (משוערך להיום), וכן שכ"ט עו"ד בסך 14,100 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
התשלום יעשה תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

7. אין צו להוצאות נוספות.

בתיק 13189-07-16
8. הנתבעת תשלם לתובעים 133,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 15.7.16 ועד היום.

9. כמו כן הנתבעת תשלם לתובעת שיפוי בגין אגרת בית המשפט בה נשאה (משוערך להיום), וכן שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
התשלום ייעשה תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

10. אין צו להוצאות נוספות.

ניתן היום, ט"ז כסלו תשע"ח, 04 דצמבר 2017

צ.