הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 42276-03-21

בפני כב' סגן הנשיאה, השופט רמזי חדיד

תובעים

  1. נידאל קבהא
  2. אמג'ד קבהא

נגד

נתבעות

  1. לנובו (ישראל) בע"מ
  2. מחלקה לשירותים חברתיים - דליית אל כרמל

החלטה

1. בהמשך להחלטתי המוקדמת מהיום ומבלי שהצדדים מוותרים על חוות הדעת מטעמם , אני ממנה את השמאי מר חיים אטקין מרח' נרקיסים 35, קרית ביאליק 27216 (טל': 04-XXXX370, פקס: 04-XXXX763) כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, על מנת שיבדוק את הנכס נשוא התביעה (להלן:"הנכס") ויחווה דעתו המקצועית במחלוקת כעולה מחוות הדעת מטעם הצדדים.

2. בשלב זה, התובעים ישאו בשליש שכרו של מומחה בית המשפט וכל אחת מהנתבעתו תישאנה בשליש נוסף.

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או את הכנת חוות הדעת בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה. כל צד שיפנה למומחה ימציא העתק מפנייתו על צרופותיה לצד שכנגד.

4. המומחה יתאם את ביקוריו בנכס עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש לבדוק את הנכס תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנינה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

5129371
546783138. המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה בית המשפט ולבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, י"ד כסלו תשפ"ב, 18 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.