הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 42198-01-21

בפני
כבוד ה שופטת נסרין עדוי-ח'דר

התובעת
פלונית

נגד

הנתבעת
עיריית חיפה

החלטה

נקבע לקדם משפט ביום 16.2.2022, בשעה 09:00 .

צד שבכוונתו לדרוש מענה בתצהיר לשאלון, תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי יעשה כן עד לא יאוחר מיום 11.4.2021.

צד שנשלחה אליו דרישה כאמור, יענה עליה עד לא יאוחר מיום 18.5.2021.

הצדדים יערכו ביניהם דיון מקדמי בהתאם לתקנה 35 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – התקנות), וימסרו לבית המשפט הודעה על תוצאות הישיבה המקדמית בהתאם לטופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, עד 14 ימים לפני ישיבת קדם המשפט.

הצדדים יהיו רשאים להגיש את רשימת הבקשות (להלן - הרשימה) מטעמם, עד 20 ימים לפני מועד קדם המשפט. הצדדים יציינו את סוג הבקשה ויפרטו בתמצית את עניינה של כל בקשה. תשומת לב הצדדים לתקנה 49 (ב) לתקנות. היה ותוגש הרשימה על ידי אחד הצדדים, יהא רשאי הצד שכנגד להשיב לה בכתב בתוך 14 ימים מיום המצאת המסירה לידיו.

הצדדים יגישו את רשימת העדים שבכוונתם להזמין למתן עדות. הרשימה תכלול בצד כל עד, פירוט תמציתי של הצורך ומטרת העדתו.
התובעת תגיש את רשימת העדים מטעמה 20 ימים לפני מועד קדם המשפט.
הנתבעת תגיש את רשימת העדים מטעמה 14 ימים לאחר מכן.

ניתנה היום, כ"ח אדר תשפ"א, 12 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.