הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 41932-04-16

בפני
כבוד ה שופט יואב פרידמן

תובע
פלוני

נגד

נתבעת
נחמה אורי

החלטה

לאור אי מתן עמדה למעלה מ 4 חודש מאז ניתנה עמדת התובע נחשבת הנתבעת כמי שסירבה להצעה.

1. אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת על המצהירים להופיע לביהמ" ש למועד שיקבע להוכחות.

א. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
ב"כ התובע י/תגיש תצהירי עדיו/ה עד 22.10.19.
ב"כ הנתבעת י/תגיש תצהירי עדיו/ה עד 22.12.19.
תצהירי חוקרים יוגשו בתום שמיעת ראיות התביעה.
יש למספר כל עמוד במוצגים באופן שוטף בסדר רץ ובאופן ברור.

ב. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק. כן יציין כל אחד מבעלי הדין את מספר העדים שעדותם אינה יכולה להיות מוגשת בתצהיר.

ג. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות הודעתו לביהמ" ש, ישירות לבעל הדין האחר.

ד. שום דבר האמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

ו. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

ז. יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השניה קודם למועד ש יקבע להוכחות.

2. נקבע לקדם משפט נוסף ליום 26.04.20 שעה 11:30.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ט, 21 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.