הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 41375-06-13

לפני כבוד השופטת מעין צור

התובע

עזבון המנוח מחמוד חמיס סאלח ז"ל באמצעות היורשים:

  1. קאסם ח'מיס
  2. ראסם ח'מיס
  3. סאמי ח'מיס
  4. מואיד ח'מיס

נגד

הנתבעים
.1 עזבון המנוח מחמוד עבד עודה ז"ל
.2 נג'יה עודה
.3 עבד עודי
.4 עאמר עודה
.5 זידאן עודה
.6 ח'אלד עודה
.7 אנסאף נאמה עודה
.8 ג'מאל עודה
.9 אנעאם עודה
.10 גאכלין ענבתאוי

פסק דין

בפניי בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. הבקשה הוגשה לאחר שביום 3.4.19 הוריתי על מחיקת כתב ההגנה. לכן זכאי התובע לקבל פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
לפיכך אני מורה על פירוק השיתוף במקרקעין הידועים כגוש 18578 חלקה 22, חלקת משנה 22/2 ב טמרה, בהתאם לתשריט המודד סאלח סמיר מיום 18.6.13 שצורף כנספח ב' לכתב התביעה (להלן: "התשריט") . הקצאת השטחים המסומנים בתשריט תהא כמפורט בסעיפים 24 א-24ז לכתב התביעה.
פירוק השיתוף בדרך האמורה בסעיף 2 לעיל כפוף לאישור התשריט כמתחייב מסעיף 143 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
באשר לבניין הקיים על תת חלקה B22/2 והמסומן בצבע כחול-רשת בתשריט (להלן: "הבניין" ) – אני מורה על פירוק השיתוף בו בדרך של מכירתו כפי שנמכרים מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל. התמורה תחולק בין הצדדים כך שחלקו של התובע הינו 25%, וחלקם של הנתבעים הינו 75%.
לצורך מכירת הבניין ופירוק השיתוף בו, אני ממנה את עו"ד עמיד מחול (ויצמן 47 נהריה, ט לפון: 04-XXXX222) ככונס נכסים. על הכונס לעשות כל שנדרש לצורך מכירת הבניין , ובכלל זה למנות שמאי שייקבע את שוויו.
בשכר הכונס יישאו הצדדים בהתאם לחלקיהם בבניין (התובע ב-25% והנתבעים ב-75%). השכר ישולם מתוך קופת הכינוס.
עו"ד מחול יגיש לבית המשפט, תוך 14 יום, הודעה על הסכמתו לשמש בתפקיד, וכן התחייבות אישית בלתי מוגבלת בסכום לכיסוי כל נזק שבאחריות כונס הנכסים לפי כל דין. עם הגשת המסמכים יכנס המינוי לתוקפו.
כונס הנכסים יגיש לבית המשפט דו"חות תקופתיים אודות התקדמות הליך פירוק השיתוף. הדו"ח הראשון יוגש עד יום 10.9.19.
לתזכורת פנימית (למעקב אחרי קבלת הדו"ח הראשון) ביום 12.9.19.
הכונס ימציא לצדדים העתק מכל מסמך שהוא מגיש לבית המשפט.
בנסיבות העניין, והואיל והתנהלות שני הצדדים הובילה להתמשכות ההליך במשך כשש שנים, איני עושה צו להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו.
הדיון הקבוע ביום 27.6.19 מבוטל.
המזכירות תחזיר לתובע, באמצעות בא כוחו, את הפקדון בסך 2,000 ₪ שהפקיד עבור שכר המומחה.
זכות ערעור כחוק.
המזכירות תמציא עותק מפסק הדין לצדדים ולכונס.

ניתן היום, י' ניסן תשע"ט, 15 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.