הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 36610-06-17

בפני כבוד השופטת סיגלית מצא

התובע:
טובי (יום טוב) כהן, ת.ז. XXXXXX800
על-ידי ב"כ עו"ד יצחק אוסמו

נגד

הנתבעת:
מיכל גולדנברג, ת.ז. XXXXXX924
על-ידי ב"כ עו"ד רון אביב ואח'

החלטה

  1. בפניי בקשה לזימון שישה עדים מטעם הנתבעת לישיבת יום 2.12.2018.
  2. הבקשה הוגשה במסגרת דיון בתביעה לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 שהגיש התובע כנגד הנתבעת, בשל דברים שאמרה לו הנתבעת, לטענתו, ביום 18.1.2017, במרכול שבבעלותו, כמתואר בסעיף 4 לכתב התביעה. בכתב התביעה צוין כי גם ביום 24.5.2012 האשימה הנתבעת את התובע האשמות שווא בעלות גוון מיני וכן כי ביום 14.7.2008 הגישה נגדו תלונת שווא במשטרת ישראל בשל מעשים מגונים שנמשכו כשנתיים.

עוד נטען כי הסיבה להגשת התלונה למשטרת ישראל ביום 14.7.2008 הייתה דרישת התובע כי הנתבעת ובעלה ישיבו לו סכום של 15,000 ₪ אשר נתן להם כהלוואה בשל מצבם הכלכלי הקשה וכי תיק התלונה נסגר בהעדר אשמה .
3. בכתב הגנתה טענה הנתבעת כי התובע הטריד אותה מינית במספר הזדמנויות (סעיף 7 לכתב ההגנה). עוד נטען כי "מדובר בתביעה בה טביעת האצבע של נתבע אחר בתיק אחר מצויה בו ולא בכדי מוגשת תביעה זו בעיתוי, כחלק מתשתית מתוזמנת היטב שכל עניינה להתיש את האחרונה תוך הצגת מצגי שווא שבינם לבין המציאות אין ולא כלום ...." (סעיף 6 לכתב ההגנה). הנתבעת הכחישה את מהלך הדברים כמתואר בסעיף 4 לכתב התביעה. עוד טענה הנתבעת כי בכל הנוגע לפגיעה המינית מדובר באמירת האמת (סעיף 15 לכתב ההגנה).
4. הבקשה הוגשה לאחר שמטעם התובע הוגש תצהירו של מר ניסים חודדה, אביו של מר מורן חודדה, נגדו הגישה הנתבעת תביעה לפיצויים בשל מעשי אינוס שנמשכו במשך תקופה ממושכת, כנטען. התביעה נדונה בת.א. 64622-01-17 בפני כב' השופט א' סלאמה.
בתצהירו מציין מר חודדה כי הנתבעת הגישה נגד בנו תביעה (היא התביעה הנדונה בת.א. 64622-01-17), וכי אף הגישה נגדו תלונה למשטרת ישראל, אולם התיק נסגר מחוסר אשמה. יצוין כי בתצהיר נכתב כי הודעה על סגירת התיק צורפה לתצהירו של התובע, ואולם לתצהירו של התובע צורפה הודעה על סגירת תיק החקירה שנפתח בעקבות תלונת הנתבעת נגדו, ולא נגד מר מורן חודדה.
לבסוף הצהיר מר חודדה כי לפני הגשת התלונה למשטרת ישראל התקשר אליו בעלה של הנתבעת מספר פעמים תוך ניסיון לסחוט ממנו כספים תוך איום בהגשת התלונה. לתצהיר אף צורף תמלול שיחה קצרה שנערכה בין מר ניסים חודדה לבין בעלה של הנתבעת.
5. הנתבעת מבקשת לזמן למתן עדות את עו"ד רינה פוליטי, מר יצחק חודדה, מר יוסף אלול, גב' ליטל חודדה וגב' דפנה חודדה, כולם עדים בעלי ידיעה אישית, כנטען, בכל הנוגע לאירועים מושא התביעה המתנהלת בת.א. 64622-01-17. לטענת הנתבעת בבקשתה, העדים שזימונם מבוקש נזכרים בעדויות שמסרה במשטרת ישראל בכל הנוגע למעשי האינוס שעברה על-ידי מר מורן חודדה, כנטען. עוד נטען כי העדים או חלקם קיבלו דמי שתיקה וזו אף הסיבה שתיק החקירה בעניין התלונה שהגישה נגד מר מורן חודדה נסגר.
הנתבעת טוענת כי זימונם של העדים נדרש לשם הצגת התמונה המלאה וכי הבקשה לזימונם ללא הגשת תצהיר אושרה במסגרת ת.א. 64622-01-17. הבקשה נתמכה בתצהיר בעלה של הנתבעת אשר הסביר את נסיבות השיחה אשר תמלולה צורף לתצהירו של מר ניסים חודדה.
6. דין הבקשה להידחות.
הכללים בדבר "מעשים דומים" ו"שיטת ביצוע" נוהגים אף בהליכים אזרחיים, אולם רק אם יש בכוחם לתרום לפתרון השאלה השנויה במחלוקת בין בעלי הדין בתיק זה (י' קדמי, על הראיות, חלק שני, מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע-2009, ע' 720). בענייננו, איני סבורה כי העדויות שמבקשת הנתבעת להביא רלבנטיות לדיון בשאלה השנויה במחלוקת בין הצדדים במסגרת תיק זה. ודוק: עילת התביעה שבפניי הנם דברים שאמרה הנתבעת על התובע, כנטען, ביום 18.1.2017 וטענת הנתבעת להגנה מכוח סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע בכל הנוגע לדברים אלה. התלונה שהגישה הנתבעת נגד התובע ביום 14.7.2008, טעמי הנתבעת להגשת תלונתה ועילות סגירת התיק אינם חלק מעילת התביעה והרלבנטיות שלהם קלושה. קל וחומר כי עדויות שמטרתן להזים טענה לשיטה בכל הנוגע להגשת התלונה ביום 14.7.2008 והסיבה לסגירתה אינן רלבנטיות לדיון בתביעה שבפניי – אף אם מחילים מבחן רחב בכל הנוגע לרלבנטיות .
7. לעניין רלבנטיות העדויות לצורך הזמת עדותו של מר ניסים חודדה צודק התובע כי הראיות שמבקשת הנתבעת להביא לא נועדו להזים את עדותו של מר ניסים חודדה בכל הנוגע לשיחה שנערכה בינו לבין בעלה של הנתבעת (אשר תמלולה צורף לתצהירו), באשר לא נטען כי העדים היו צד לשיחה או בעלי ידיעה אישית אודותיה. שונה הדבר בכל הנוגע לתצהירו של בעלה של הנתבעת.
8. אשר על כן, הבקשה נדחית. יחד עם זאת, אני מקבלת את תצהירו של בעלה של הנתבעת לתיק בית המשפט.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ט, 15 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.