הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 3320-02-19

בפני
השופט אבישי קאופמן

תובעים
אורן קאיקוב ואחרים

נגד

נתבעת
ספייס בניה וייזמות בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למחיקת תצהירי עדות ראשית של התובעים בשל העלאת גרסה עובדתית חדשה ושונה מזו המתוארת בכתב התביעה, גרסה המעלה טענות וסעדים חדשים ושונים מאלה המפורטים בכתב התביעה. כתב תביעה כבר תוקן בעבר (יותר מפעם אחת), כך שעמדה לתובעים האפשרות להעלות בו את הטענות החדשות שהעלו במסגרת תצהירי עדות ראשית מטעמם, שכן עובדות אלו עוד היו ידועות להם בעת עריכת כתב התביעה .

הנתבעת מפנה לסעיפים 6,14-17,19-28,32-38 אשר לטענתה סותרים את כתב התביעה ודורשים פיצוי גבוה ב 145,350 ₪ יותר מזה הנדרש בכתב התביעה.

מנגד, טוענים התובעים כי הם העלו בתצהירי עדות ראשית מטעמם את המסכת העובדתית מנקודת מבטם והיה והנתבעת חולקת על כך, הרי שעומדת לה האפשרות להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמה, בם תפרט את העובדות על פי זווית ראייתה. שהרי לכך נועדו תצהירי עדות ראשית וזו למעשה מטרתם.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לבקשה, החלטתי לקבל את הבקשה, כפי שיבואר בהמשך.

מדובר בתביעה כספית על סך 280,519 ₪ בגין איחור במסירת דירות, כמפורט בכתב התביעה המתוקן מחודש יוני האחרון.

לאורך כתב התביעה נטען כי על הנתבעת לפצות את התובעים 1 ו 2 בסך של 97,143 ₪ ואילו בתצהירי עדות ראשית מטעמם נטען על הנתבעת לפצותם בסך של 166,504 ₪ (סעיף 35 לתצהיר עדות ראשית) ובנוסף סך של 11,700 ₪ בגין ייעוץ משפטי שנאלצו לשכור וסך של 4,854 ₪ בגין חיובי הפרשי הצמדה וריבית שחוייבו על ידי הנתבעת.

התובעים 3 ו 4 טוענים בתצהיריהם כי על הנתבעת לפצותם בסך של 137,294 ₪, בניגוד לנטען בכתב התביעה, שם טענו לפיצוי בסך 85,376 ₪.

עוד טוענים התובעים בתצהיריהם כי היתר הבניה הוצא ביום 30/06/14, בניגוד לנטען בכתב תביעתם, שם נטען כי היתר הבניה הוצא ביום 18/05/15.

ידועה ההלכה כי רשימת הפלוגתות העומדת לדיון מעוצבת בכתבי הטענות של בעלי הדין. משכך, טענה שמעלה בעל דין שלא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה שינוי חזית, ויש לדחותה. בעל דין אינו רשאי לחרוג מגדר המחלוקת כפי שהוגדרה בכתבי הטענות אלא אם הצד שכנגד נתן הסכמתו לכך או אם בית המשפט נענה לבקשתו לתקן את כתבי הטענות (א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 12, עמ' 145).

עמדת התובעים כי מחובתם להצהיר על עובדות אמיתיות לפי ידיעתם, אינה יכולה להתקבל כמצדיקה הרחבת החזית. ככל שהתברר לתובעים כי העובדות הנכונות שונות מאלה שבכתב התביעה, חובה עליהם לבקש לתקן תביעתם, אך אין הדבר מצדיק הרחבת חזית.

אשר על כן, ראיתי לנכון להורות כי התובעים יבחרו בדרך הפעולה מתוך האפשרויות הבאות:
לוותר על הסעיפים בתצהיריהם המהווים הרחבת חזית, ובמקרה כזה הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסיום ההליך.
לעתור לתיקון תביעתם פעם נוספת, ולשאת בהוצאות ראויות לשם כך.
למחוק תביעתם זו ולהגיש תביעה חדשה. במקרה כזה ייפסקו הוצאות מתונות בהליך זה ולפנים משורת הדין, בהתחשב בהסדרים שכבר הוגשו עם חלק מהתובעים, אורה על השבת האגרה ששולמה.

התובעים ימסרו עמדתם בתוך עשרה ימים. בהיעדר הודעה במועד, אפעל לפי האפשרות בסעיף ג' שלעיל שהיא האפשרות הראויה במקרה זה בעיני.

ניתנה היום, י"א חשוון תשפ"א, 29 אוקטובר 2020.