הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 33076-03-18

בקשה מס' 35
בפני
כבוד ה שופט אבישי רובס

תובע

אופיר כהן

נגד

נתבעת
יונינה אלסטר

החלטה

בעניין: בקשה לשנות את צו המניעה הזמני בחלקה 32/11093

1. הנתבעת הגישה בקשה לשנות את אופן רישום צו המניעה הזמני שהוטל על זכויותיה (מחצית במושע) בחלקה 32/11093.

2. הנתבעת טענה, כי לאור הוראות תוכנית ג/17319 ובהתאם להסכם בין יורשי המנוח דוד פרידמן קיבלה הנתבעת, חלף זכויותיה במושע (מחצית הבעלות) בעלות מלאה בחמישה מתוך 10 מגרשים שיוחדו ליורשי המנוח, שמספריהם 1, 5, 6, 8, ו - 14.

הנתבעת עתרה להורות, כי צו זמני המניעה הזמני שנרשם על זכויותיה (מחצית במושע) בחלקה יוחלף בצו זמני שיחול על המגרשים שיוחדו לה כאמור לעיל. הנתבעת הפנתה לחוו"ד מומחה - שמאי, לפיה המגרשים שיוחדו לה שווי ערך לזכויותיה בחלקה.

3. התובע התנגד לבקשה, מאחר שלא הומצאו לו כל נספחיה, ובפרט - נספח ב' - חוות דעת השמאי. הנתבעת הבהירה בתשובתה מיום 29.3.2020, כי חוות הדעת נשמטה בשגגה ופעלה להגשתה.

בהחלטתי מיום 29.3.2020 הבהרתי, כי אני רואה בהודעת הנתבעת משום השלמה לבקשתה ולכן, ניתנה לתובע זכות תגובה בתוך 20 ימים ממועד המצאתה לידיו.

4. בין לבין, נכנסו לתוקף תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדר דין במצב חירום מיוחד) ונקבע כי התקופה שבין 15.3.2020 ועד 11.5.2020 (על פי החלטה אחרונה של שר המשפטים והודעת מנהל בתי המשפט ) לא תבוא במניין המועדים לעשיית דבר שבסדרי הדין או בנוהג שנקבעו בחיקוק או בהחלטות בית משפט.

5. ביום 7.5.2020 הגיש ב"כ הנתבעת בקשה למתן החלטה בבקשה, בטענה שהמועד להגשת תגובה חלף. בהחלטתי מאותו יום הבהרתי, כי מאחר ולא נקבתי במועד ספציפי בהחלטה מיום 29.3.2020, ולאור הוראות התקנות, טרם החל מנין הימים להגשת התגובה.

ביום 14.5.2020, לאחר סיום תקופת החירום, הורתי לתובע להגיב לבקשה המתוקנת מיום 29.3.2020, וזאת עד ליום 30.5.2020. בנוסף, ניתנה לנתבעת זכות תשובה לתגובה.

6. התובע לא הגיש תגובתו עד כה. יחד עם זאת, בקשתי את עמדת ב"כ הנתבעת ביחס לשאלה, כיצד ניתן לרשום את צו המניעה החלופי המבוקש, ככול שיוצא, במצב בו טרם בוצע הליך פרצלציה לפי תוכנית ג/17319 וגם ההסכם שנכרת בין יורשי המנוח לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין ( חלוקת המגרשים בין הצדדים היא הסכמית בלבד ואין לה זכר במרשם). בהחלטתי מיום 15.6.2020 הורתי לב"כ הנתבעת להבהיר כיצד ניתן לרשום במרשם המקרקעין הערה בדבר צו מניעה המתייחסת למגרשים שכלל לא נרשמו או על פי הסכם שיתוף, שגם הוא לא נרשם.

7. בהודעתו מיום 21.6.2020 טען ב"כ הנתבעת, כי לפי החוק והפסיקה ניתן לבצע פירוק שיתוף על פי תוכנית איחוד וחלוקה שטרם נרשמה ואף הפנה לפסיקה בעניין. עם זאת, אישר כי בפועל, על פי מצב העניינים, יש מחוק את ההערה הרשומה בגין הצו כיום, לפעול לרישום הסכם השיתוף, אשר טרם הוגש לאישור מיסוי מקרקעין, ורק לאחר מכן לרשום את השינוי בצו המניעה המבוקש על המגרשים שיוחדו לנתבעת. בנוסף, אישר ב"כ הנתבעת בהגינותו, כי אין וודאות שרשם המקרקעין יסכים לרישום הערה שיש בה התייחסות למגרשים שטרם נרשמו, אך הבהיר כי לטעמו החלטת בית המשפט היא החשובה ולא הרישום עצמו, שיכול להישאר כמו שהוא.

8. אין בידי לקבל את טענות הנתבעת, אף בהעדר תגובה משלימה מטעם התובע. אמנם, אני סבור כי לא תהיה מניעה עקרונית לשנות את צו המניעה, אולם טרם הגיעה העת לכך. לרישום במרשם המקרקעין יש נפקות והשלכות ברורות על פי חוק המקרקעין, ובפרט סעיפים 125, 130 ו - 131. הרישום הוא ראיה לתוכנו במקרקעין מוסדרים. רישום הערה מכוח צו מניעה מונע עסקאות נוגדות, מגן על הפרט שלזכותו נרשמה ההערה ו נותן לה פומביות המזהירה את הקונה הפוטנציאלי מפני בעיות בעסקה המוצעת לו. צו המונע דיספוזיציה במקרקעין חסר למעשה נפקות, אם לא נרשם (למעט ביחסים בין הצדדים עצמם).

9. בנסיבות אלה, מאחר ו לא ניתן לרשום הערה בדבר צו מניעה המתייחס למגרשים שלא נרשמו במרשם ו/או על בסיס הסכם שיתוף שאף הוא לא נרשם, אין מקום לשנות, בשלב זה, את צו המניעה הקיים.

לאחר שישלימו בעלי הזכויות בחלקה את כל ההליכים הנדרשים לצורך רישום הסכם השיתוף, תהא זכאית הנתבעת לחדש בקשתה, במסגרתה תציע מנגנון מתאים שיבטיח רישום צו המניעה מחדש (בשינויים המחוייבים), בד בבד עם רישום הסכם השיתוף.

המזכירות תמציא העתקים מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ג' תמוז תש"פ, 25 יוני 2020, בהעדר הצדדים.