הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 32505-08-20

בפני
כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

התובעת

היחידה הארצית לאכיפה דיני התכנון ובניה

נגד

הנתבע
יוסף מוחמד סאלח

החלטה

בהמשך להחלטתי מתאריך 29/09/21, אני מורה על הגשת תצהירים. סדר הגשת התצהירים יהא כמפורט להלן:

תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת יוגשו עד לתאריך 31/10/21.
תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע יוגשו עד לתאריך 30/11/21.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.

לא תותר בהמשך ההליך הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.

עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, במועד הגשת התצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.

היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). התנגדויות אשר יתברר כי לא היו ענייניות, יובאו בחשבון כשיקול לעניין הוצאות.

על בעלי הדין להקפיד להמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תיעשה במישרין, בדרך הקבועה בדין, במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט והפרתה עשויה להוביל לחיוב בהוצאות.

יש להגיש את התצהירים בעותק כרוך, על כלל הנספחים, צבעוניים, קריאים וממוספרים.
כמו כן, יש להגישם באמצעות סריקה למערכת.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.