הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 31717-03-20

בפני
כבוד ה שופט אמיר סלאמה

תובעת
פלונית

נגד

נתבעים

  1. מלונות דן בע"מ
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1.           בהתאם להחלטתי מיום 10.3.21 אני ממנה את פרופ' נחום רוזנברג, מרח' יפה נוף 22א' עתלית, טל: 04-XXXX249,סלולרי: 054-XXXX130 כמומחה בתחום האורתופדי.

2.         המומחה יחווה את דעתו ביחס לקיום נכות צמיתה עקב התאונה מושא התביעה ובעניין שיעורה, בין היתר בשים לב לפער שבין חוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

3. התובעת תמציא למומחה תוך 15 יום מהיום, הסכמה לוויתור על זכותה לסודיות רפואית, על פי התקנות, ואת כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לה ובדבר הבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול, והנוגעים לעניין שבמחלוקת.

4.         בתוך 30 יום מקבלת המסמכים הנ"ל, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים שהתובעת לא המציאה לו (לרבות חוות דעת רפואיות).

5.         המומחה רשאי לדרוש מהתובעת לעמוד לבדיקות רפואיות או אחרות, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לתובעת. כן רשאי המומחה לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו, והדרושים לביצוע תפקידו, לרבות חוות דעת רפואיות, וזאת לאחר שהתובעת תמציא את טופס הוויתור על סודיות רפואית, כאמור.

6.         המומחה יגיש חוות דעתו, ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, תוך 45 יום מיום בדיקת התובעת, אולם רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו.

7.         ב"כ התובעת יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובעת בהקדם, וב"כ כל הצדדים יואילו לסייע למומחה בכל פניותיו. הצדדים יפנו ישירות אל המומחה ויעבירו אליו את כל החומר הרלוונטי. למען הסר ספק – מי מב"כ הצדדים לא יהא נוכח בבדיקת המומחה.
 
8.         שכרו של המומחה ישולם בשלב זה על ידי הצדדים בשלושה חלקים שווים.

9.         אני קובע את שכרו של המומחה על סך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. באחריות המומחה לגבות שכר טרחתו.

10. המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה ותקבע תזכורת פנימית ליום 14.4.21.

ניתנה היום, כ"ט אדר תשפ"א, 13 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.