הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 30684-06-18

בפני
כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובעים

ש.י.מ. מתכות ופרוייקטים בע"מ

נגד

נתבעים
א.ס. להבה בע"מ

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק דין אשר הורה על מחיקת התביעה, בשל אי הגשת תצהירי עדותה הראשית של התובע.

לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובהיעדר תשובת התובע לתגובת הנתבע (חרף העובדה שב"כ התובעת צפה בהחלטה מיום 9.1.2020 עוד ביום בו ניתנה) , נחה דעתי כי דינה להידחות, ויובהר:
ביום 24.2.2019, ניתנה החלטה המורה על הגשת תצהירי עדותה הראשית של התובע בתוך 90 יום. בסעיף 3ז' להחלטה מאותו יום, נקבע מפורשות, כי ככל שתצהירי התובעת לא יוגשו במועד, אורה על מחיקת התביעה.
ביום 26.5.2019, עתר ב"כ התובעת למתן ארכה להשלמת הליכים מקדמיים, שכן אלה לא נעשו על ידו בשל עומס במשרדו. בהחלטה מיום 27.5.2019, ניתנה החלטה המעניקה ארכה להשלמת הליכים מקדמיים, למשך 30 ימים נוספים. בהחלטה זו ניתנה הוראה לב"כ הצדדים, כי עד ליום 2.7.2019, יש להגיש הודעה לעניין השלמת הליכים מקדמיים.
משלא הוגשה כל הודעה חרף החלטה מיום 27.5.2019, ניתנה החלטה ביום 2.7.2019 לפיה ככל שלא תוגש הודעת עדכון, יורה בית המשפט על מחיקת התביעה.
לאחר שהליכים מקדמיים הושלמו, עתרה התובעת ביום 1.9.2019 למתן ארכה בת 30 יום להגשת תצהיריה. החלטה המעניקה ארכה להגשת התצהירים עד למתן החלטה אחרת, ניתנה עוד באותו יום, וכן הורה בית המשפט על המצאת הבקשה למתן הארכה לתגובת הנתבעת.
ביום 18.9.2019 נדרשה התובעת להמציא לתיק בית המשפט אישור מסירה המלמד על מועד המצאת הבקשה שהוגשה ביום 1.9.2019, לידי הנתבעת. משאישור המסירה לא הומצא כנדרש, ניתנה החלטת בית המשפט לפיה ככל שאישור המסירה לא יוגש עד ליום 24.9.2019, יורה בית המשפט על מחיקת התביעה.
ביום 6.10.2019, הגישה התובעת אישור המלמד על כך, שרק באותו יום נשלחה בקשה מיום 1.9.2019 למשרד ב"כ הנתבעת באמצעות מכשיר הפקס. ביום 17.10.2019 הוגשה הודעת ב"כ הנתבעת, לפיה הנתבעת מתנגדת לסיבה בעטיה מבוקשת הארכה להגשת התצהירים, יחד עם זאת, לא תתנגד הנתבעת למתן ארכה בת 30 יום להגשתם של תצהירי התובעת.
בשל העובדה שהגשת התצהירים התעכבה, בוטל דיון שנקבע לישיבת קדם משפט בתיק ליום 28.10.2019.
עד ליום 20.11.2019 בו ניתן פסק הדין לא ה גישה התובעת תצהיריה, חרף העובדה שהארכה שנתבקשה על ידה, היתה עד ליום 1.10.2019 בלבד!!!
בנסיבות אלה, לאחר שהתובעת עצמה עיכבה את ברור ההליכים ב תיק, ביקשה ארכה להגשת תצהיריה, לא הגישה תצהיריה במועד והביאה לביטול ישיבת קדם משפט שאמורה היתה להיערך לאחר הגשת התצהירים, לא מצאתי להיעתר לבקשה לביטול פסק דין.
נושא התצהירים, אילץ את בית המשפט לעסוק פעם אחר פעם בשאלת הדחייה, ואף שהתובעת היא שביקשה שהות בת 30 יום להגשת תצהיריה- כך בבקשתה מיום 1.9.2019, לא טרחה להמציא את הבקשה למשרד ב"כ הנתבעת, אלא לאחר התראות שניתנו, וגם אז- הבקשה הומצאה למשרד ב"כ הנתבעת ביום 6.10.2019, חודש ושבוע לאחר הגשתה!!!
בנסיבות בהן לא אצה הדרך לתובעת לברר תביעתה, תתכבד, תגיש בקשתה מחדש, ותעמוד ב"תור" התיקים הממתינים לשמיעה.
הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד טבת תש"פ, 21 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.