הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 29759-10-17

בפני
כבוד סגנית הנשיא, השופטת שולמית ברסלב

התובעת
פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד רועי אייל

נגד

הנתבעות

  1. שופרסל בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד י. אפק
3. סופר שרות לכל בע"מ
4. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רם הורוביץ
ובעניין:
המודיעות

  1. שופרסל בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

צדדי ג'

  1. סופר שרות לכל בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

עם קבלת חוו"ד - אני קובעת ישיבת קדם משפט, לאחר תחשיבי נזק , ליום 5.1.20 שעה 09:00.
לקראת ישיבה זו ניתנות ההנחיות הבאות:
הצדדים יגישו תחשיבי נזק באופן הבא:
התובע תוך 60 ימים מהיום; והנתבעות/צדדי ג' תוך 60 ימים לאחר מכ ן.
כל צד יצרף לתחשיב הנזק מטעמו כל מסמך שיבקש להסתמך עליו במסגרת התחשיב. במקרים הרלוונטיים יש לצרף גם חוו"ד אקטוארית.
1.3 כל צד ימציא לצד שכנגד עותק התחשיב בד בבד עם הגשתו לתיק בית המשפט.
1.4 צד המגיש תחשיבי נזק בהגשה מרחוק - ימציא בד בבד עותק נייר של תחשיבי הנזק על נספחיו ישירות לתיק (לא לסריקה).
1.5 צד המבקש להסתמך על חומר חסוי - יגישו ישירות למזכירות במעטפה סגורה (לא לסריקה) עד 7 ימים טרם הדיון.
2. התיק יובא לעיוני ביום 24.11.19.
המזכירות תמציא עותק החלטה זו לצדדים גם בדואר רשום ואישור מסירה.
ניתנה היום, ז' אייר תשע"ט, 12 מאי 2019, בהעדר הצדדים.