הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 28113-06-19

בפני
כבוד ה שופטת נסרין עדוי-ח'דר

התובע
פלוני

נגד

הנתבעים

  1. מחמוד חיג'אזי
  2. מנורה מבטחים לביטוח בע"מ

החלטה

משלא נמסרה תשובת הנתבעים להצעת הפשרה , חרף הארכה שניתנ ה, אני קובעת מועד לשמיעת הראיות, וזאת ביום 26.4.2022, בשעה 10:30.
הצדדים יהיו ערוכים לסכם את טענותיהם בעל פה, בתום הדיון.
אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהירים.
סדר הגשת התצהירים הינו כמפורט להלן:
התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו עד לא יאוחר מיום 9.5.2021.
הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמ ם עד לא יאוחר מיום 8.7.2021.
לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים, אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק. כן יצרף כל אחד מבעלי הדין, הודעה המכילה את פרטי ומספר העדים שעדותם אינה יכולה להיות מוגשת בתצהיר ויציין מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם.
כל אחד מבעלי הדין, ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות הודעתו לבית המשפט, ישירות לבעל הדין האחר.
שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.
הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

ניתנה היום, כ"ח אדר תשפ"א, 12 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.