הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 24637-10-17

בפני
כבוד ה שופט אייל דורון

התובעים
1. ח' ח'
ע"י ב"כ עוה"ד גאדה חליחל ואח'

2. המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עוה"ד ארז לבנון ואח'

נגד

הנתבעים 1, 2, 5
(המודיעים לצד ג')

הנתבע 3

הנתבעת 4 ( צד ג')

  1. בניני ק. עמיחי בע"מ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  3. אומן הקרמיקה אהובי לוי

ע"י ב"כ עוה"ד ארז בלוך ואח'

3. דוד רודריגז

4. רודז קבלנות בנין והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יפעת בן שמעון

החלטה

1. אני ממנה בזאת את ד"ר אלי פלד כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי (להלן: "המומחה").

ככל שקיימת מניעות של המומחה ליתן חוו"ד מחמת קשרי עבודה עם אחד הצדדים או משרד באי כוחו, יודיע על כך בהקדם.

2. המומחה יעיין במסמכים אשר יומצאו לו ע"י הצדדים, יבדוק את התובע/ת ויחווה דעתו לגבי מצבו/ה הרפואי כתוצאה מהאירוע נשוא התביעה ובמיוחד יחווה דעתו האם נותרה אצל התובע/ת נכות צמיתה ומהו שיעור הנכות.
כמו כן יחווה דעתו בדבר נכויות זמניות, ככל שהיו, ותקופותיהן הסבירות.

3. ב"כ הצדדים יפנו אל המומחה במישרין בהקדם וימציאו למומחה העתק של כל המסמכים הנוגעים בדבר, לרבות חוות דעת רפואיות, עם העתק לצדדים האחרים בתיק.

התובע/ת י/תעמוד לבדיקות רפואיות כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע/ת יתאם מועדים עם המומחה לקיום הבדיקות.

4. בשכ"ט המומחה ישאו הצדדים בהתאם לחלוקה הבאה: התובע 2 - רבע; הנתבעת 4 - רבע; הנתבעים 1,2,5 – מחצית . התשלום יבוצע במישרין לידי המומחה.

5. בהתאם למדיניות הנקוטה בבתי המשפט במחוז חיפה, שכר טרחתו של המומחה לא יעלה על סך של 4,600 ₪ בצירוף מע"מ (לא כולל צילומים ובדיקות עזר הכרחיות). סכום זה כולל תשלום עבור תשובות לשאלות הבהרה, אלא אם מדובר בשאלות "מכבידות" בגינן יוטל השכר על ה"מכביד".

6. המומחה יחל בעבודתו לאחר הבטחת שכרו כאמור, וימציא את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים במישרין, לכל המאוחר תוך 60 יום מעת קבלת החומר מהצדדים.
שאלות הבהרה ככל שתהיינה יש להפנות למומחה תוך 20 יום מקבלת חוות הדעת.

7. ימי פגרה יבואו במניין הימים לצורך החלטה זו.

8. נקבע לקדם משפט נוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה, ליום 2/6/19 בשעה 09:00.

המזכירות מתבקשת לשלוח ההחלטה למומחה בדואר רשום.

ניתנה היום, כ"ו טבת תשע"ט, 03 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.