הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 24637-04-17

בקשה מס' 2

בפני
כבוד ה שופט אורי גולדקורן

המבקש

שי קדוש, ת"ז XXXXX902
ע"י פ"כ עו"ד רותם קרוטורו

נגד

המשיבים

  1. אמיר בירמן, ת"ז XXXXXX972
  2. הום טאון בע"מ, ח"פ 51-4545607

שניהם ע"י ב"כ עו"ד אמיר בירמן

החלטה

1. ביום 18.4.2017 הגישו המשיבים כתב תביעה כנגד המבקש בעילה של לשון הרע בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק איסור לשון הרע). מכתב התביעה נלמד כי המבקש הועסק בעבר אצל המשיבים וכי בין הצדדים ניטש סכסוך אשר מתברר בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בתיק סע "ש 65621-03-15 (להלן: ההליך הנוסף).

2. בכתב התביעה פורטו שני אירועים בהם המבקש פירסם לכאורה לשון הרע נגד המשיבים ביום 20.1.2015 וביום 2.2.2015. צוין כי התיעוד בדבר לשון הרע מ תבסס על האמור בתמליל שיחה שנתמך בתצהירו של המבקש בהליך הנוסף.

3. ביום 9.7.2017 הגיש המבקש את הבקשה הנוכחית להעברת הדיון לבית הדין לעבודה בחיפה מהטעמים הבאים: בין הצדדים התקיימו יחסי עבודה מחודש מרץ 2013 ועד ליום 15.1.2015; בית הדין לעבודה הינו בעל סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעה שעילתה עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע ; עניינה של התביעה מקורה ביחסי העבודה בין הצדדים.

4. המשיבים לא הגישו תגובה לבקשה עד למועד שנקבע לכך.

5. בהתאם לסעיף 24(א)(1ד) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969:

"בתובענה של עובד או נציג ארגון עובדים נגד מעסיק או נושא משרה אצלו, או של מעסיק או נושא משרה אצלו נגד עובד או נציג ארגון עובדים, בקשר ליחסי עבודה, שעילתה עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ממונה על העובד ופקיד האחראי מטעם התאגיד על תחום זכויות עובדים".

הסעיף קובע שלושה יסודות מצטברים לשם כינונה של סמכות עניינית ייחודית לבית הדין האיזורי לעבודה: מבחן זהות הצדדים – בעלי הדין הינם עובד ומעביד. הודגש בפסיקה כי אין בסיום יחסי העבודה כדי להביא לשלילת סמכותו של בית הדין לעבודה וכי יש להרחיב את פרשנות המונחים כך שיכללו עובד ומעביד לשעבר כאשר מדובר בעילת תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע בהנחה שהתביעה קשורה ביחסי עבודה ; מבחן העילה – האם עילת התביעה היא עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע; מבחן הקשר הסיבתי – האם עילת התביעה היא בקשר ליחסי עבודה . (ראו: ת"א (מחוזי חיפה) 8370-02-10 גמא ניהול וסליקה בע"מ נ' חלמיש (פורסם בנבו, 6.7.2010) ; ת"א (חד') 32973-02-16 אביטל נ' לוי (פורסם בנבו, 1.5.2016).

6. בענייננו, מתקיים מבחן זהות הצדדים . אין מחלוקת כי ביניהם התקיימו יחסי עובד-מעביד. בכתב התביעה לא מצוין מועד סיום יחסי העבודה, ואילו בהתאם ל כתב ההגנה ולבקשה, המבקש פוטר ביום 15.1.2015. כאמור, אין בסיום יחסי העבודה כדי להביא לשלילת סמכותו של בית הדין לעבודה . בנוסף, בהתאם לכתב התביעה, הפירסום מושא התביעה נעשה ביום 20.1.2015 ו-2.2.2015, זמן קצר לאחר סיום יחסי העבודה לכאורה . כמו-כן, כנלמד מכתב התביעה, מדובר בפירסום שנעשה במסגרת שיחות של המבקש עם אדריכל ונציג חברה שנתנו שירותים למשיבים, דבר המעיד על קשר ליחסי עבודה. כמו- כן, מתקיימים מבחן העילה וכן מבחן הקשר הסיבתי. הפירסומים מושא התביעה הגיעו לידי התובעים במסגרת תמלולים שהוגשו על-ידי המבקש, בתביעה הנוספת המתבררת בבית הדין לעבודה.

7. נוכח האמור לעיל, הנני קובע כי הסמכות העניינית לדון בתביעה הנוכחית נתונה לבית הדין האזורי לעבודה.

8. בהתאם לסמכותי בסעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, הנני מורה על העברת התיק לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה .

9. המזכירות תעביר העתק ההחלטה אל כבוד נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

10. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ט אב תשע"ז, 11 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.