הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 24262-07-17

בפני
כבוד השופטת הדס שכטר ישראלי
התובע
בולוס בולוס המנוח ( באמצעות בתו הגב' מארי בולוס ת.ז. XXXXXX948)
ע"י ב"כ עוה"ד גיא אופיר ואח'

נגד

הנתבעים

המודיעה לצד ג'

  1. חאתם פארס
  2. רביע ח'ורי
  3. ג'ורג' שדאד
  4. מוניר קזמוז

ע"י ב"כ עוה"ד אמיר פאח'ורי

5. י.פ.מ. אלמדאר לפרסום בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חוסיין עלי זגייר

6. Facebook Ireland LTD
ע"י ב"כ עוה"ד יואב אסטרייכר ואח'

נגד

צד ג'
זאהי חאזן (ניתן פס"ד)

החלטה

לפניי בקשה מיום 06/02/20 שהגישו הנתבעים 1-3 (להלן: "המבקשים") למתן צו המופנה למשטרת ישראל למסור למבקשים את חומר החקירה ו/או העיכוב ו/או החיפוש שנעשה בביתו של המנוח, התובע, בולוס בולוס, בתאריך 26/02/17.

לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים בזיקה לבקשה מצאתי להיעתר לה.

אנמק:

בשים לב לעילות התביעה כפי שהוגדרו בה, לסעדים אשר נעתרו במסגרתה ולכך שחלקם של הפרסומים מושא ההליך קשורים לפרשת המעצר / הפעילות המשטרתית שה ייתה בבית המנוח בתאריך 26/02/17, לטעמי, לא ניתן לשלול, בשלב זה, כי יכול ולנתונים אשר יומצאו מכוח הצו תהיה רלוונטיות לשם הכרעה בהליך דנן.

מוצאת אני טעם של ממש בטענת המבקשים, אשר הצביעו על נחיצ ות מתן הצו, בפרט בנסיבות בהן בתו של המנוח, הגב' מארי, נכנסה בנעליו ולא ניתן לעמוד בשלב זה על היקף ידיעותיה אודות ההתרחשות שאירעה בתאריך שצוין לעיל.

האמור מקבל משנה תוקף בשים לב לכך שהמבקשים, בין היתר, מבססים את טיעוני ההגנה שלהם על הגנת "אמת דיברתי", ויש לאפשר להם להיחשף לחומר הדרוש על מנת שיוכלו לבסס הגנתם כדבעי.

לא נעלמו ממני הטיעונים שפורטו בתגובה שהוגשה מטעם התובע (סעיפים 1-9), אולם אין בהחלטה דידן כדי להכריע לגופן של הטענות.

הצדדים, אך ברור, יהיו רשאים לטעון באשר למשקל הראייתי שיש ליתן לראיות שתוצגנה תוך שתיבחנה כלל הנסיבות ונקודות הזמן הרלוו נטיות של ביצוע הפרסומים הנטענים וזאת בזיקה לנטען, בין היתר, בס עיף 3 לתגובת התובע.

מבלי לגרוע באמור, סבורה אני כי המבקשים לא סיפקו הסבר מניח את הדעת בדבר המועד בו הוגשה הבקשה דנן, ועל כך אף הצבעתי בהחלטה שניתנה בתאריך 06/02/20 בסמוך לדיון, בתכוף לאחר שהבקשה הובאה לעיוני.

בית המשפט נתן לצדדים שהות מספקת על מנת להשלים את הליכי גילוי המסמכים, ואין מחלוקת כי הבקשה שלפניי הוגשה לאחר חלוף המועד.

המתנה להגעת הנתונים בזיקה לצו תגרום לעיכוב בהמשך בירור ההליך, והמבקשים אינם יכולים להיבנות בעניין זה מהבקשה שהגיש הצד השלישי לביטול פסק הדין שניתן כנגדו שכן בקשה זו הוכרעה ונקבעו במסגרת ההחלטה שניתנה בה מועדים קצובים אשר אין בהם כדי לגרום להימשכות ההליך.

התוצאה:

אני נעתרת לבקשה למתן הצו, וצו כאמור ברישא של הבקשה יוגש לחתימתי בתוך 3 ימים מהיום.

המבקשים יישאו בהוצאות בקשה זו בסך 1,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 14 ימים מהיום לתובע באמצעות בא כוחו.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ט אדר תש"פ, 15 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.