הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 21395-10-15

לפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

התובעת

רשות הפיתוח באמצעות רשות מקרקעי ישראל

נגד

הנתבע
עמרם שושן ת.ז. XXXXXX421

<#2#>
נוכחים:
ב"כ התובעת: עו"ד כרמית וובר-קסטלמן
ב"כ הנתבע: עו"ד דוד רוזן
הנתבע בעצמו מלווה באשתו

פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
לאחר שהתנהל דיון לא פורמאלי בהסכמתנו ולאחר שאנו שומעים הערות בית המשפט, אנו מבקשים לצאת להפסקת התייעצות.
הדיון מתחדש:
ב"כ הנתבע:
אני שמעתי את הערות בית המשפט ולאחר ששוחחתי עם מרשי, אנו מבינים שיש מקום לפנות את השטח כמבוקש בתביעה אבל לאור טענות ההגנה שלנו והעובדה שמרשי נקלע למצב בריאותי לא תקין עקב תאונה ונזקק לעבור טיפולים רפואיים בטווח החודשים הקרוב, אבקש לדחות את מועד הפינוי בשנה.
אנו שומרים על כל זכויותינו בכל מישור אחר ורשמתי לפני את הודעת התובע לפיה הוא מבקש לפצל סעדים ועומד על זכותו לתביעה כספית בגין התקופה בה שהה מרשי בנכס.

ב"כ התובע:
לאור עמדת הנתבע, אבקש כי יינתן פסק דין המורה לנתבע לפנות את השטח לאלתר ולהרוס את כל המבנים שהוקמו על ידו בשטח נשוא התביעה. מאחר ומדובר בתביעה המתנהלת מאז אוקטובר 2015, אינני סבורה כי יש מקום לאפשר שהות נוספת לבצוע הפינוי ובכל מקרה אנו מבקשים אישור לפיצול סעדים עם בצוע הפינוי בפועל. אני אציין כי במתחם אושרה תוכנית ארצית למגורים לבניה דחופה ואושרה בחודש דצמבר 2016 ולכן כל עיכוב בפינוי גורם נזק מערכתי.
אני מבקשת לחייב את הנתבע בהוצאות.

<#6#>
פסק דין
עסקינן בתביעה לסילוק ידו של הנתבע משטח של כ-135 מ"ר בתוך חלקה 10 בגוש 19591 בנהריה.
לאור טענות ההגנה, אשר אינן מהוות הגנה ממשית כנגד תביעת הבעלים, הצעתי לנתבע להגיע להבנה בעניין הפינוי ומועדו, על מנת לחסוך זמן והוצאות.
הנתבע אמנם קיבל המלצתי זו והודיע על הסכמה לפינוי, תוך שמירת זכויותיו לכל התנהלות נגררת כפועל יוצא מהפינוי, כמפורט בדברי ב"כ.

בנסיבות אלו, אני מורה כי על הנתבע לפנות את השטח המסומן בצבע אדום על גבי תשריט שצורף כנספח ב' לכתב התביעה ולהותירו נקי מכל אדם, בעל חיים, וחפץ.

הפינוי יתבצע עד ליום 3/6/18 וזאת לאחר שנתתי דעתי למצבו הרפואי של הנתבע ולטיפולים אותם עליו לעבור מצד אחד, ומנגד לתוכנית המתהווה כפי שציין התובע ונועדה לאפשר בנייה למגורים על השטח וכן למשך הזמן שנטל לעצמו התובע עד להגשת התביעה דנן.

נשמרת זכות התובע לעתור בתביעה נפרדת לסעד כספי ככל שיימצא לנכון בגין תקופת השימוש שעשה הנתבע בשטח נשוא המחלוקת.

מובהר לנתבע, כי על מנת שלא תקום כל טענה בדבר אופן בצוע הפינוי, רצוי כי בעת בצוע הפינוי יתואם הדבר מול נציג התובע אשר מוזמן להיות נוכח בשטח ולפקח על הפינוי בפועל.

ככל שהפינוי לא יבוצע עד למועד הנקוב במלואו, יהא רשאי התובע לפעול לבצוע הפינוי בכוחות עצמו תוך שמירת זכותו לעתור לעלויות הכרוכות בכך כנגד הנתבע.
ככל שיעמוד הנתבע בביצוע הפינוי במלואו ובמועדו בהתאם לפסק הדין, יהא פטור מתשלום כל הוצאות בגין הליך זה.
ככל שלא יעמוד הנתבע בבצוע הפינוי במלואו ובמועדו, יישא בתשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין בגין הליך זה בסכום כולל של 7,000 ₪.
<#7#>
ניתן והודע היום ט"ו כסלו תשע"ח, 03/12/2017 במעמד הנוכחים.

איילת הוך-טל, שופטת

הוקלד על ידי יהודית חתואלי