הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 20924-09-13

בפני כבוד השופט יואב פרידמן
התובע
יצחק גיולי

נגד

הנתבעים
כהן ויקטוריה ו 30 אח'

החלטה

בקשה של כונסי הנכסים לפסיקת שכר טרחת הכונסים בתיק פירוק שיתוף (ההחלטה ניתנת לאחר שאפשרתי התייחסות לבעלי ה זכויות השונים, וזו לא ניתנה . דווח שביחס לשניים מבעלי הזכויות חזר דבר הדואר, אך זאת משום שלא נדרש).

1. מן הקל לכבד – השכר שאפסוק יחולק בין הכונסים כמוסכם ביניהם (שעור החלוקה שצוין ב סע' 85 לבקשה). ממילא אין העובדה שמדובר בשני כונסים משפיעה על שעור השכר, היינו אינה מגדילה אותו.

2. הבקשה מפנה לפסיקה המפרטת השיקולים המנחים לענין קביעת שכר הכונס. מאותה פסיקה (ועיין גם בסע' 7.2 עד 9 להחלטתי בת.א (חי') טורנר נ' טורנר ) עולה כי אכן השכר אמור ברגיל לנוע בין 6% ל 10% ומע"מ (משווי המכר). שיקולים רלבנטיים הנם מידת הטרחה והמאמץ (היקף העבודה), וניתן להתחשב גם במידת ההצלחה (בענייננו היקף התמורה לעומת שמאות הנכס). ניתן לומר כי במקרים בהם היקף העבודה אינו מורכב או ניכר יאושר ברגיל שכר של 6% , לעתים 7%.

3. השכר המבוקש במקרה זה (10%) נמצא ברף העליון המקובל. עם זאת בנסיבות המקרה, ראיתי להתקרב לאותו רף ולאשר 9%.

4. היקף המאמץ , כמות הפעולות והמורכבות בפריזמה אובייקטיבית, להם נדרשו הכונסים (ביחס לשווי המגרש ובכלל) הנם אכן ברף גבוה.

5. על פי הדיווח, מעבר ל"סטנדרט" של הזמנת שמאות, וכל הקשור בהתמחרות מול המציעים: הכונסים נדרשו לאיתור יורשים בשרשור, איתור סיזיפי של צווי ירושה וקיום צוואה מגורמים שונים, הגשת שתי בקשות לצוי ירושה, ניהול מו"מ מול מס רכוש להפחת החוב (שולם מקופת הכינוס לאחר הפחתה); התנהלות ארוכה מול מס' שבח לאחר איתור היורשים לצורך הנפקת יותר מ 30 שוברי תשלום שדווח ששולמו מקופת הכינוס; ניהול מו"מ להפחתת חוב היטל סלילה וביוב מול המועצה המקומית (שולם מקופת הכינוס לאחר הפחתת החוב), והתנהלות נוספת מול המועצה לצורך קביעת ותשלום היטל ההשבחה (שאף הוא שולם מקופת הכינוס). הביטוי הקצר "התנהלות" מקפל בתוכו זמן ניכר שהוקדש לכל אחת מן הפעולות. במצטבר מדובר אכן על היקף עבודה חריג.

6. ההצלחה מבחינת השאת התמורה ביחס להערכה השמאית לא היתה גבוהה מן המצופה שכן ההערכה השמאית עמדה על 2.7 מליון ₪, ואלו ההצעה שזכתה עמדה על כ 2.3 מליון ₪ (חסר 10,000 ₪). מסיבה זו לא אאשר הרף העליון המקובל בשעור 10%. עם זאת, בשים לב לכך שמדובר בשני סבבי התמחרות כאשר הסבב השני הביא להגדלת התמורה באופן ממשי, שעור האטרקטיביות היחסית של המקרקעין, ושיקולים נוספים אשר פורטו בבקשה לאישור הסכם המכר מיום 19.10.16 – אין מדובר בשיקול הפועל עצמאית בכיוון הפחתת השכר; אלא רק בהבהרה כי בנסיבות המקרה יש הצדקה לפסיקת סכום המתקרב לתקרה, מבלי להגיע לתקרה.

7. אני מאשר לכונסים שכר בשעור 9% ומע"מ מדמי המכר: 6% ומע"מ יוכלו לקבל מקופת הכינוס בשלב זה; ואת יתרת ה 3% ומע"מ – בשלב השלמת הכינוס, עם הגשת בקשה מתאימה.

8. הכונסים יוכלו להשיב לעצמם הוצאותיהם בתיק זה מקופת הכינוס , כמפורט בסע' 84 לבקשה.

9. הכונסים ישלחו ההחלטה לבעלי הזכויות השונים, כמפורט בכותרת בקשתם.

ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ח, 02 מאי 2018, בהעדר הצדדים.