הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 20352-10-18

בפני
כבוד ה שופטת סיגלית מצא

התובעים:

  1. אנדריי פודבולובסקי
  2. טטיאנה פודבולובסקי

נגד

הנתבעת:
סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות בע"מ

פסק דין

  1. התובעים הגישו תביעה לתשלום פיצויים בגין ליקויים שונים בדירה שבנתה הנתבעת (דירה ברחוב הזמיר 76/12, נהריה, גו"ח 21118/7, להלן: "הדירה"). יצוין כי התובעים רכשו את הדירה ממר אשר אקוקה בהסכם מיום 28.12.2014. מר אשר אקוקה רכש את הדירה מהנתבעת בהסכם מיום 22.11.2012. ביום 25.1.2015 נערך פרוטוקול מסירה בנוכחות מר אשר אקוקה והתובעים. בטופס מנויים ליקויים שונים המחייבים תיקון. בפברואר 2015 תפשו התובעים חזקה בדירה.
  2. כתב התביעה נתמך בחוות דעתו של מר ולדמן מיכאל (הדס ביקורת מבנים בע"מ, להלן: "חוות דעת הדס") מיום 15.2.2019. השמאי, אשר ביקר בדירה ביום 18.2.2018, שם את עלות תיקון הליקויים שמנה בסכום של 22,500 ₪. כן עתרו התובעים לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לתכולת הדירה (3,000 ₪), עגמת נפש (10,000 ₪), עלות מומחה התובעים (2,457 ₪) והפסד ימי עבודה (963 ₪). סך הכל 38,920 ₪, בצירוף שכר טרחת עו"ד.
  3. בישיבת יום 19.11.2019 הסכימו הצדדים כי הנתבעת תתקן את הליקויים המנויים בחוות דעת הדס. עוד הסכימו הצדדים כי לאחר תיקון הליקויים על-ידי הנתבעת יודיעו הצדדים האם נותרה מחלוקת בכל הנוגע לליקויים בדירה. ככל והתיקונים שתבצע הנתבעת ישביעו את רצון התובעים, תינתן החלטה המורה על הגשת טענות הצדדים בעניין זכאותם לפיצויים בגין הוצאות, עגמת נפש ושכר טרחת עו"ד.
  4. ביום 3.2.2020 הגישו הצדדים הודעה מוסכמת לפיה ביצעה הנתבעת את מלוא התיקונים הנדרשים בדירה וכי הצדדים מבקשים להגיש סיכומי טענות כאמור בהחלטה מיום 19.11.2019 – וכך היה.
  5. משכך, זוהי החלטה משלימה בשאלת ההוצאות, פיצויים בגין נזק לא ממוני ושכר טרחת עו"ד להם זכאים התובעים, ככל וזכאים .
  6. לאחר שקראתי את כתבי הטענות מטעם הצדדים על נספחיהם, סיכומי הטענות שהגישו הצדדים ושקלתי את כלל נסיבות העניין, לרבות אופי הליקויים, ביצוע התיקונים על-ידי הנתבעת לשביעות רצון התובעים, והמועד בו הושלם ביצוע התיקונים, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים הבאים:

א. הוצאות (כולל אגרת בית משפט והחזר שכר טרחת מומחה מטעמם) בסכום כולל של 3,000 ₪;
ב. שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 3,500 ₪;
ג. פיצויים בשל עגמת נפש בסך 1,500 ₪.
7. הסכומים ישולמו תוך שלושים יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט.
המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתנה היום, כ"ח אדר תש"פ, 24 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.