הדפסה

בית משפט השלום בחיפה ת"א 20083-10-16

בפני
כבוד השופט יהושע רטנר

התובעים

  1. טל נגרי
  2. שרון נגרי

נגד

הנתבעת
מויאל הנדסה בע"מ

החלטה

1. לפני בית המשפט בקשת התובעים שמותב זה יפסול עצמו מלשבת בדין, לאור היכרות הח"מ עם המומחה מטעם הנתבעת.

2. תחילה התיק נדון בפני כב' השופט אייל דורון. התיק הועבר לדיון בפני כב' הש' הדס שכטר ישראלי, לאור שינוי סדרי עבודתו של כב' השופט דורון.

3. כב' השופטת ישראלי החלה לדון בתיק, אלא שזמן מה לאחר מכן היא שמה לב שיש לה היכרות עם ב"כ הנתבעים ולכן פסלה עצמה מלשבת בדין.

4. התיק הועבר לדיון בפני כב' הש' מעיין צור. כב' הש' מעיין צור פסלה עצמה מלשבת בדין, לאור היכרות שיש לה עם מומחה אחר בתיק.

5. התיק הועבר לדיון בפני. בעקבות זאת הגישו התובעים את הבקשה הנוכחית לפסול עצמי מלשבת בתיק, כפי שפורט לעיל. התובעים הפנו להחלטות קודמות של מותב זה בתיקים אחרים , בנסיבות דומות.

6. בית המשפט קבע שעל הנתבעת להגיב לבקשה. הנתבעת טענה שלדעתה אין מניעה שמותב זה יידון בתיק, בשים לב לכך כי מונה מומחה מטעם בית משפט שאף נתן חוו"ד, ועל כן מי שעתיד להחקר בפני בית משפט יהיה אותו מומחה. עם זאת הנתבעת השאירה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט.

7. בהמשך לתגובת הנתבעת ניתנה החלטה שעל הנתבעת להודיע, האם לאור חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט, היא מוותרת על חוו"ד המומחה מטעמה, שכן אז לא יהיה צורך שמותב זה יפסול את עצמו. למרבה הצער הנתבעת לא הגיבה להחלטה זו מזה זמן רב.
8. ניסיתי למצוא דרך שלא לפסול עצמי מלשבת בדין. זאת על מנת שלא יהיו עיכובים נוספים בתיק , בשים לב לפסילות קודמות של שופטים אחרים.

9. מאחר והנתבעת לא הודיעה שהיא מוותרת על העד המומחה מטעמה, שהינו עד מרכזי מטעמה, הגם שמונה מומחה מטעם בית המשפט אינני רואה מנוס מלפסול את עצמי מלשבת בדין, זאת לבקשת התובעים.

10. אני פוסל את עצמי מלשבת בדין.

11. התיק יובא בפני כב' סגן הנשיא הש' רמזי חדיד לצורך ניתובו.

ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ט, 22 מאי 2019